P, 3.12.2023

Nõukogu: Baltika ülevõtupakkumine oli formaalsus

BNS
Facebook
Comments
Baltika uus juht Mae Leyrer Baltika peamajas Tallinnas Veerenni tänaval.
Baltika uus juht Mae Leyrer Baltika peamajas Tallinnas Veerenni tänaval. Foto: Remo Tõnismäe / Postimees

Baltika nõukogu hinnangul ei ole Soome fondi KJK Fund Sicav-SIF ülevõtmispakkumisel rõivatootjale negatiivset mõju.

Seejuures ei kavatse nõukogu liikmed Tiina Mõis ja Lauri Kustaa Äimä praegu müüa neile kuuluvaid Baltika aktsiaid. Mõisale kuulub läbi AS-i Genteel ligi 1,3 miljonit rõivatootja aktsiat, mis moodustab ligikaudu 2,4 protsenti kõigist Baltika aktsiatest. Äimäle kuulub läbi Kaima Capital Eesti OÜ ligi 231 600 Baltika aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,4 protsenti kõigist ettevõtte aktsiatest, teatas Baltika börsile. 

Rõivatootja nõukogu liikmed leiavad, et ülevõtupakkumine ei mõjuta Baltika töösuhteid. «Pakkumise dokumentide kohaselt kavatseb ülevõtja jätkata käimasoleva restruktureerimisplaaniga ning ei plaani lisaks plaanis toodule viia kohe läbi muid meetmeid ega muudatusi Baltika ärimudelis ega struktuuris. Samuti on pakkumisega seonduvas prospektis viidatud, et ülevõtja ei kavatse muuta Baltika registreeritud aadressi ega viia peakontorit Tallinnast teise asukohta,» märkis nõukogu oma arvamuses. 

KJK Fund Sicav-SIF-il tekkis kohustus teha ülevõtmispakkumine Baltika väikeaktsionäridele, sest fondile kuulub praeguse seisuga 48,5 miljonit Baltika aktsiat, mis on osalusena 89,69 protsenti ehk Baltika üle valitsev mõju. 

KJK omandas Baltika aktsiad aktsiakapitali suurendamise ja aktsiate avaliku pakkumise raames hinnaga 10 senti aktsia kohta.

Baltika aktsionäride üldkoosolek otsustas 12. aprillil suurendada aktsiakapitali 50 miljoni uue aktsia võrra. Ettevõte pakkus emissiooni käigus 50 miljonit uut aktsiat eesmärgiga suurendada aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra. 

Nõukogu hinnangul oli aktsiate jaotamine Baltika jaoks oluline, et leevendada ettevõtte likviidsusprobleeme ning viia firma omakapital kooskõlla äriseadustikuga. «Kuna investorite huvi uute aktsiate märkimise vastu Baltika avalikul pakkumisel osutus ebapiisavaks, ei oleks ilma ülevõtja protsessis osalemiseta ning talle emissiooni käigus ülaltoodud hulgal aktsiate jaotamiseta aktsiakapitali suurendamine vajalikul määral õnnestunud,» tõdes nõukogu. 

Juhul, kui aktsiakapitali suurendamine ei oleks täielikult õnnestunud, oleks Baltikal tekkinud probleeme maksejõulisuse säilitamisega ja nõukogu arvates oleks sattunud kahtluse alla ka Baltika äritegevuse jätkamine, mis oleks omakorda negatiivselt mõjutanud nii Baltikat, selle töötajaid, võlausaldajaid kui ka kõiki ettevõtte olemasolevaid aktsionäre.

AS Baltika nõukogu liikmed on esimees Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Reet Saks ja Tiina Mõis.

Salmelin ja Äimä on seejuures ülevõtjat valitseva fondivalitseja KJK Management SA juhid ja partnerid, samas ei ole nad sõlminud fondiga lepinguid. Vaatamata hüvitiste puudumisele võivad Salmelin ja Äimä sattuda huvide konflikti olukorras, kus Baltika nõukogu peaks võtma vastu pakkumisega seotud otsuseid.

Kuid nõukogu ei ole praegu seoses pakkumisega otsuseid teinud ega näe ka edaspidi vajadust vastavaid otsuseid vastu võtta. Kui peaks aga selguma, et nõukogul tuleb pakkumisega seoses mis tahes otsuseid langetada, siis on Baltika nõukogu valmis analüüsima Salmelini ja Äimä võimaliku huvide konflikti riski. Huvide konflikti korral ei hääletaks nad otsuste vastuvõtmisel.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles