Pankrotis söeterminal nõuab Tallinna Sadamalt üle 22 miljoni euro

Muuga söeterminal. FOTO: Toomas Huik

Harju maakohus võttis möödunud nädalal menetlusse AS-i Coal Terminal ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi Tallinna Sadama vastu Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega.

Hagis esitatud nõude suurus on 22,4 miljoni eurot, millele lisanduvad viivised, teatas Tallinna Sadam börsile.

Riigifirma pikaaegse äripartneri pankrot kuulutati välja 2017. aasta 2. mail. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi.

Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad.

6. juulil 2018. a esitasid pankrotihaldurid Tallinna Sadamale varade väärtuse hüvitamise nõudekirja summas 22,4 miljonit eurot, mida Tallinna Sadam sellisena ei tunnistanud ja pankrotihaldurid pöördusid seejärel kohtusse.

Mitmed Tallinna Sadama valdusesse üle antud varad on 2018. aastal realiseeritud ja varade müügist on laekunud kokku 2,6 miljonit eurot. Tallinna Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 miljonit eurot.

Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on hagiavalduse nõuded sellisel kujul põhjendamatud. Pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju Tallinna Sadamale sõltub mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mille rahalist mõju ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, samuti ei ole kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise aeg.

Seetõttu ei ole juhatus võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud. Tallinna Sadam esitab hagiavaldusele vastuse kohtu poolt määratud tähtajaks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis mullu 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa.

Kontserni 2018. aasta auditeerimata müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Tagasi üles
Back