Täna jõustus 25 seadusemuudatust. Missugused on neist kõige olulisemad? (9)

Lennart Ruuda
, reporter
Copy
Juulist jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn
Juulist jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn Foto: Elmo Riig / Sakala

Täna, 1. juulist jõustub 25 õigusakti, millest kõige olulisemad on alkoholiaktsiisi langetamine ja e-arvetele üleminek.

Kaubandus-Tööstuskoda koostas ülevaate kõige olulisematest seadusemuudatustest, mis juulist kehtima hakkavad.

Avalikule sektorile tuleb edaspidi saata ainult e-arveid

1. juulil jõustub raamatupidamise seaduse muudatus, mille kohaselt saavad ettevõtted ja ka muud juriidilised isikud avalikule sektorile saata arveid ainult e-arvetena. Paberil ja elektroonilisel kujul arveid enam ei aktsepteerita.

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.

Alkoholiaktsiis väheneb veerandi võrra

Alates 1. juulist langeb õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti. Selle tulemusena väheneb 0,5 liitrilt õllelt (5% vol) makstav aktsiisisumma 0,1 eurot ja ühe liitri viina puhul 2,51 eurot. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada piirikaubandust lõunapiiril.

Pikeneb teatud nõuete aegumistähtaeg

Kahju õigusvastasest tekitamisest tulenevate nõuete ja kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi alusel väljamõistetud nõuete aegumistähtaeg pikeneb praeguselt kümnelt aastalt 20 aastale. Pikem aegumistähtaeg kohaldub näiteks tootja, ohtliku ehitise või asja omaniku vastutusest tulenevatele nõuetele. Muudatuse eesmärk on tugevdada võlausaldajate õiguseid.

Pikemat aegumistähtaega kohaldatakse alates 2019. aasta 1. juulist jõustunud kohtuotsusest, kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tulenevatele nõuetele.

Muude tsiviilõiguse nõuete, näiteks müügilepingust tuleneva ostuhinna tasumise nõude või laenulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on endiselt kümme aastat.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja saamine muutub kiiremaks

Juuli alguses jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, millega uuendatakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise põhimõtteid. Edaspidi hakkab maksuhaldur tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja uuendama iga kalendrikuu 1. kuupäeval. Praegu uueneb tulumaksusoodustusega ühingute nimekiri kaks korda aastas.

Kehtima hakkava uued piirangud sigarettidele ja e-sigarettidele

Alates 1. juulist hakkab tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele kehtima väljapaneku keeld ja kaubamärkide esitlemise keeld jaekaubanduse müügikohtades. Lisaks jõustub nõue, et e-sigarettide vedelik ei või sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn. Juulist keelatakse ka tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote Eesti-sisene kaugmüük. See tähendab, et edaspidi ei ole lubatud e-poest osta sigarette või e-sigarette ja nende vedelikke.

Nullidega TSD-d ei pea enam esitama

1. juunil jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt ei pea käibemaksukohustuslasest äriühing esitama maksudeklaratsiooni TSD, kui äriühingul ei ole olnud väljamakseid.

Kommentaarid (9)
Copy
Tagasi üles