Osula nõuab riigilt laste ja puudega inimeste vedamise eest pool miljonit eurot hüvitist

Lux Express bussid, Tallinna bussijaam. FOTO: Joakim Klementi / EESTI MEEDIA / Scanpix Baltics

Hugo Osulale kuuluvad Eesti Buss ja Lux Express saatsid majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ja sotsiaalkaitseminister Tanel Kiigele avalduse, milles nõuavad 537 219 euro suurust hüvitist 72 000 inimese tasuta vedamise eest.

Eesti Buss OÜ nõuab riigilt 77 938 eurot ja Lux Express Estonia 45 928 eurot. Põhjuseks on tasuta vedamise kohustuse täitmine. Nimelt peavad bussifirmad ühistranspordiseaduse järgi vedama riigisisestel liinidel tasuta kuni 7-aastaseid lapsi, kuni 16-aastaseid puudega inimesi, sügava puudega inimesi, raske nägemispuudega isikut ja tema saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera. Seaduse kohaselt nende inimeste tasuta vedu firmale ei hüvitata.

Mootor Grupp ja Lux Expressi juhatuse esimehe Hugo Osula ja Eesti Buss OÜ juhatuse liikme Marel Kallase esitatud nõude kohaselt on sotsiaalhoolekanne riigi kohustus, mille katteallikas peaks olema riigieelarve. Ühistranspordiseadusega üritab riik aga kohustust ettevõtjate kaela lükata, mis on bussifirmade sõnul ebaõiglane.

Nõudes tuuakse näiteks, et sarnaselt võiks riik kohustada ettevõtjaid osutama tasuta teenust ka teistes tegevusvaldkondades. Näiteks ravimite, vee ja elektri, kütteteenuste jms müügi puhul.

Firmad rõhutavad, et puuduvad ka erakorralised asjaolud nagu sõda või ulatuslik katastroof, mis õigustaks erakorralistel asjaoludel vedajate kohustamist sotsiaalabi osutamiseks. «Lubamatu on riigi osaluseta ühingutele sellise õigusliku regulatsiooni kehtestamine, millega neile pannakse püsiv kohustus taluda tasuta neile kuuluva vara (praegusel juhul busside) kasutamist riigi funktsioonide täitmiseks,» seisab nõudes.

Ühistranspordiseaduse seletuskirjas põhjendatakse, et ettevõtja saab vabalt valida, kas ta tahab mingil kommertsliinil sõitjate veoteenust osutada või mitte ehk tegemist ei ole kohustusega. Bussifirmade kohaselt ei ole taoline argument kooskõlas põhiseadusega. «Riik ei saa õigustada oma tegevust põhiõiguste piiramisel pelgalt argumendiga, et kui põhiõiguste kandja talle osaks saava piiranguga ei nõustu, on tal alati võimalik põhiõiguste kasutamisest loobuda. Vastasel juhul kaotaks PSis sätestatud põhiõigused oma tähenduse,» seisab nõudes.

Samuti on eelnõus märgitud, et tasuta sõitvate isikute osakaal ei ole reeglina kuigi suur ja seega on ka kulud madalad. Ettevõtjad väidavad aga, et selline väide on esiteks ekslik ja lisaks riivab ettevõtlusvabadust. Firmad väidavad, et 2017. aastal jäi neil saamata 541 934 eurot ja 2018. aastal 537 219 eurot tulusid. 

Nõudele on lisatud advokaadibüroo Sorainen poolt koostatud õiguslik arvamus, mille riigi seatud kohustust saaks õigustada vaid siis, kui bussifirmadele määratakse piirangu eest ka õiglane hüvitis. Selleks peavad firmad nõudma 2018. aastal saamata jäänud tulusid.

Tagasi üles
Back