N, 28.09.2023

Liiklusregistris omanikuvahetusega viivitamine võib autot müües tuua kopsaka kahjunõude

Tarbija24
Facebook
Comments 3
Autod.
Autod. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Tänavu jaanuaris jõustus liikluskindlustuse seaduse muudatus, millega muuhulgas täiendati automaatset liikluskindlustust reguleerivaid sätteid. See tähendab, et kindlustamata sõiduki omanik või vastutav kasutaja võib muutuda liikluskindlustusvõtjaks ka siis, kui ta ise pole selleks soovi avaldanud või lepingut sõlminud.

ERGO kahjukäsitluse jurist Marite Vainola selgitas, et seadusemuudatuse valguses on sõiduki müügi puhul oluline alati kanda omanikuvahetus ka liiklusregistrisse.

«Kui aasta jooksul pärast kindlustuslepingu lõppemist peaks toimuma sõidukiga kindlustusjuhtum, siis kolmandale isikule tekkinud kahju tuleb hüvitada viimati sõidukit kindlustanud kindlustusandjal, kellel omakorda on hüvitatud kahju ulatuses tagasinõudeõigus selle vastu, kes on liiklusregistri kohaselt kindlustuskohustusega. Seda isegi siis, kui sõiduk on juba müüdud uuele isikule, kuid omanikuvahetus pole liiklusregistrisse kantud,» rõhutas Vainola.

Automaatne liikluskindlustus rakendub kindlustamata sõidukile siis, kui viimasest kindlustuslepingust on möödas 12 kuud ja omanik ise uut liikluskindlustust ei sõlmi. Automaatse liikluskindlustuse puhul tekib kindlustussuhe Liikluskindlustuse Fondi ja kindlustuskohustusega isiku vahel ehk kes on sõiduki omanikuna kantud liiklusregistrisse. Kui liiklusregistrisse on kantud sõiduki vastutav kasutaja, on sõiduki omaniku asemel liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus sõiduki vastutaval kasutajal.

«Automaatne liikluskindlustus tekib siis, kui sõiduk registreeritakse liiklusregistris, sõiduki suhtes sõlmitud viimase lepingu kehtivusest möödub 12 kalendrikuud, sõiduki ajutiselt liiklusregistrist kustutamise kanne lõppeb, sõiduki peatatud liiklusregistri kanne taastatakse või liiklusregistris muutub kindlustuskohustusega isik, kuid kindlustuskohustus on täitmata,» selgitas Vainola.

Kui sõidukit ei soovita pärast liiklusregistris registreerimist koheselt kasutada, tasub selle registrisse kandmisega oodata, sest kui uus sõiduk kantakse liiklusregistrisse ning samal päeval sellele sõidukile liikluskindlustuse lepingut vabalt valitud kindlustusandja juures ei sõlmita, hakkab registreeritud sõidukile kehtima kohe automaatne liikluskindlustus.

Automaatset liikluskindlustust saab Vainola sõnul lõpetada kahte moodi. Kas kindlustuskohustuse täitmisega ehk sõidukile sõlmitakse leping vabalt valitud kindlustusandjaga või kui sõidukit liikluses ei kasutata, siis see kustutatakse alaliselt või ajutiselt liiklusregistrist või peatatakse registrikanne.

Meeles tasub pidada sedagi, et kindlustusmakse määrad on automaatse liikluskindlustuse korral oluliselt kõrgemad, kui tavapärase liikluskindlustuse lepingu puhul. Samuti tasub teada, et tavapärase liikluskindlustuse lepingu puhul kindlustusjuhtumi toimumise korral omavastutust ei rakendata, aga automaatse liikluskindlustuse kehtivuse ajal toimunud kahjujuhtumi korral peab kindlustuskohustusega isik tasuma omavastutust 640 eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta Liikluskindlustuse Fondile.

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles