TTJA selgitus Aidu tuulepargi ehitustegevuse peatamise kohta (7)

Loora-Elisabet Lomp
Copy
Eleon tuulikute ehitus Aidu tuulepargis
Eleon tuulikute ehitus Aidu tuulepargis Foto: Eero Vabamägi

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on seisukohal, et 2013. aastal väljastatud ehitusload enam ei kehti ning 2015. aastal antud ehitusload on kohtumäärusega peatatud, kuna ehitamist ei ole kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamisest alustatud, muutuvad ehitusload kehtetuks. 

Kohalik omavalitsus ehk Lüganuse vald on tõdenud oma haldusaktis, millega väljastati uued ehitusload, et 2013. aastal väljastatud load kaotavad kehtivuse ning sama on väitnud arendaja kohtuvaidluses. Lisaks sellele on esitatud projekteerimistingimused vastuolus planeeringuga ning projekteerimistingimused annavad suurema kõrguse kui planeering lubas. Tegelikkuses on tuulikud veel kõrgemad, selgitas TTJA. 

2011. aasta planeeringus on kirjas, et kõige kõrgem kavandatud elektrituuliku kõrgus on maapinnast mõõdetuna kuni 135 meetrit ja koos rootori laba tipu kõrgusega kuni 185 meetrit. Kaks aastat hiljem muudeti projekteerimistingimusi, milles muudeti elektrituuliku rootori laba tipu kõrguseks mappinnast arvestatuna kuni 195 meetrit. Sellega TTJA arvates eksivad Sõnajalad,  kuna projekteerimistingimustes võib teatud juhtudel planeeringut täpsustada, ent mitte põhilahendust muuta. «Ehitise kõrguse muutmine tähendab juba põhilahenduse muutmist. Seepärast on projekteerimistingimused vastuolus planeeringuga ja järelikult on see seadusega vastuolus,» edastas TTJA pressiesindaja. 

Vallavalitsus oli andnud 2013. aastal kokku 32 elektrituuliku püstitamiseks ehitusloa ning arendaja esitas 22.02.2015 ja 23.02.2015 taotluse uute ehituslubade väljastamiseks. «Tõdedes, et vanad load muutuvad kehtetuks,» seisnes TTJA selgituses. 

26. veebruari 2015. aasta korraldusega anti vallavalitsuse poolt Sõnajalgade firmale kokku 33 ehitusluba elektrituulikute püstitamiseks. Ehituslubade aluseks olnud projektis on öeldud, et olemasoleva maapinna kõrgust ei muudeta ning laba tipu kõrgus on 196,4 m olemasolevast maapinnast.

2013. aastal ehituslubade väljastamise ajal ütleb ehitusseadus paragrahv 25, et: «Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.»

06.03.2015 on tehtud kohaliku omavalitsuse poolt ehitisregistris paranduskanne nr 1511522/02683 ja nr 1511522/02684 põhjendusega «ehitusluba on kaotanud kehtivuse.»

TTJA järelduses seisneb, et 2013. aastal väljastatud ehitusload kaotasid kehtivuse, mida tõdes Lüganuse Vallavalitsus oma haldusaktis ning mille kohta tegi vallavalitsus muuhulgas ka 2015. aasta märtsikuus ehitisregistris ka paranduskande. Juhul, kui lisaks 2015. aastal väljastatud ehituslubadele kehtiks ka 2013. aastal väljastatud ehitusload, oleks kohaliku omavalitsuse üksus väljastanud Aidu tuulepargile 65 ehitusluba elektrituuliku püstitamiseks. Projekteerimistingimustes on kirjas 33 elektrituulikut. Sealjuures on juba ehituslubade aluseks olnud eelprojektis tuulikute kõrgus vastuolus muudetud projekteerimistingimustega, aga veelgi enam planeeringuga.

Kommentaarid (7)
Copy
Tagasi üles