Toomas Annuse firma ei saanud kohtult luba Nabala looduskaitsealal lubjakivi kaevata (3)

BNS
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Nabala karstiala lähedale jääv Tuhala nõiakaev.
Nabala karstiala lähedale jääv Tuhala nõiakaev. Foto: Mihkel Maripuu

Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Toomas Annuse valdusfirma Riverito kaebuse, millega ettevõte soovis tühistada valitsuse 2014. aasta Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamise määruse, sest alale jääb Nõmmküla lubjakivikarjäär, millele Riverito oli varem esitanud kaevandamisloa taotluse.

Kohus jättis esmaspäevase otsusega kaebuse rahuldamata ja menetluskulud poolte kanda. Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna ringkonnakohtule hiljemalt 2. mail, ütles kohtu pressiesindaja BNS-ile.

Valitsus moodustas 2014. aasta 17. novembri määrusega Nabala-Tuhala looduskaitseala ja kinnitas selle kaitse-eeskirja. Poolte vahel on vaidlus küsimuses, kas Riverito vaidlustatud määrus on õigusvastane ja tuleks tühistada ettevõtte poolt 2005. aastal esitatud lubjakivi kaevandamisloa taotlusega hõlmatud Nõmmküla lubjakivikarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa ehk kokku 62 hektari suuruse maa-ala kohta Saku vallas asuvas Viimsi metskonna maatükis. Alternatiivselt soovis Riverito kogu määruse tühistamist.

Kohus leidis, et kaitseala moodustamisel ja selle piiride määramisel on peetud otstarbekaks säilitada maakonna rohevõrgustiku tuumalal asuva ala sidusus nii looduskaitseala piires kui ka tuumalasid ühendava alana, et vältida looduse kaitsmisel ala killustatust. Halduskohus märkis, et see on konkreetsel alal vajalik rohealade sidususe tagamiseks.

Halduskohtu arvates ei nähtu asja materjalidest seda, et kaitseala moodustamisel ja Nõmmküla mäeeraldiste arvamisel kaitseala koosseisu oleks vastustaja lähtunud sobimatutest või ebaõigetest kaalutlustest või jätnud mõne olulise asjaolu tähelepanuta.

Kohus asus seisukohale, et ala tervikliku kaitse vajadus on nähtav nii alusuuringutest kui ka nende põhjal koostatud ekspertiisist ning on seetõttu põhjendatud. Kohtu hinnangul ei ole määruse menetlemisel hindamata jäetud haldusakti sotsiaalmajanduslikud mõjud, mõjud maavarade kättesaadavusele ja nende kasutamise jätkusuutlikkusele.

«Maavaravaru kaevandamine ei ole ainus ja peamine keskkonna säästliku kasutamise näitaja. Kui maavara kaevandamisega seatakse ohtu või hävitatakse teised loodusvarad ja -väärtused, ei saa sellist tegevust kuidagi nimetada säästlikuks keskkonna kasutamiseks. Kaitseala moodustamise eesmärk on just säilitada kõiki loodusvarasid ja -väärtusi. Selle näol ongi tegu keskkonna säästliku kasutamisega. Keskkonna säilitamise eesmärki silmas pidades võetavaid meetmeid ei ole kohane võrrelda maavarade kaevandamisel saadava tuluga. Eelkõige tuleb hetkel silmas pidada siiski looduskoosluste säilitamist ja võimalusel taastamist,» seisab Tallinna halduskohtu otsuses.

Kokkuvõtvalt ei ole vastustaja kohtu hinnangul vaidlustatavat määrust vastu võttes rikkunud õigusnorme ja kaalutlusõigust ega teinud meelevaldset otsustust. Vabariigi valitsus on tuginenud otsuse tegemisel spetsiaalselt tunnustatud ekspertidelt tellitud ekspertarvamustele, kaalunud ka mitmeid muid esitatud arvamusi ja koostanud igati põhjendatud ja kohtu hinnangul lõppkokkuvõttes langetanud seaduspärase otsuse nii Nabala-Tuhala looduskaitseala kui terviku moodustamise osas kui ka selles osas, mis puudutab Nõmmküla mäeeraldise ja seda ümbritseva ala arvamist looduskaitseala koosseisu, märkis kohus.

Toomas Annusele ja Tõnu Toomikule kuuluv AS Riverito on börsifirma Merko Ehituse suuromanik.

Tagasi üles