N, 2.02.2023

Tallinna Kaubamaja sai müügimaksu vaidluses kohtus lüüa

BNS
Tallinna Kaubamaja sai müügimaksu vaidluses kohtus lüüa
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurikonkursi võitis töö märgusõnaga City Break.
Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurikonkursi võitis töö märgusõnaga City Break. Foto: Arhitektuuribüroo DAGOpen

Tallinna Kaubamaja grupi ettevõtted jäid reedel riigikohtus lõplikult kaotajaks vaidluses 2010. aastal Tallinnas kehtinud müügimaksu osas, milles ettevõtted taotlesid Tallinna ettevõtlusameti maksuotsuste ja maksu- ja tolliameti otsuste tühistamist ning enammakstud müügimaksu tagastamist.

Riigikohus lähtus Euroopa Kohtu eelotsusest ja nõustus ringkonnakohtu otsusega, et aastatel 2010–2011 Tallinnas kehtinud müügimaks ei olnud õigusvastane. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid samas haldusasjas kaebused rahuldamata.

Riigikohtu halduskolleegium taotles 2017. aastal Euroopa Kohtult eelotsust ning peatas asja menetluse kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni. Euroopa Kohus otsustas möödunud aasta augustis, et 2010. aastal Tallinnas kehtestatud müügimaks ei olnud vastuolus Euroopa Liidu (EL) käibemaksudirektiiviga.

Halduskolleegiumi hinnangul oli müügimaks kooskõlas põhiseadusega ning vastas õigusselguse põhimõttele. Kolleegium nõustus ka ringkonnakohtu seisukohaga, et maksumääruse võimalik vastuolu seadusega polnud kohtuasjasse puutuv, kuna müügimaksust erinevad maksumääruse sätted ei suurendanud kaebajate maksukohustust.

Müügimaks oli kaudne maks, mille koormust pidid kandma vaid lõpptarbijad. Kaebajad oleks saanud selleks rakendada erinevaid hindu tarbijatele ja ettevõtjatele. Otsus rakendada kõigile ostjatele ühesuguseid lõpphindu ning kanda müügimaksu kulu enda üldise müügitulu arvelt, sai riigikohtu teatel olla vaid kaebajate enda valik.

AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS tuginesid kaebuses muuhulgas argumendile, et kehtinud müügimaks on vastuolus käibemaksudirektiiviga, mistõttu tuleb neid puudutanud müügimaksu maksuotsused tühistada ning kohustada maksuametit müügimaksu tagastama ning ka intressi tasuma.

Tallinna Kaubamaja Grupp nõudis tagasi ajavahemikul 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,3 miljonit eurot. 

Tallinna halduskohus otsustas 2015. aastal, et müügimaksu ei tohtinud küsida vaid aktsiisikaupade osas, mille järel Tallinna linnavalitsus seda puudutava müügimaksu osa ka Tallinna Kaubamajale ja Selverile tagastas, vastavalt 21 000 eurot ja 297 000 eurot. Vaidlus jätkus mitteaktsiisikaupade vallas.

Riigikohtusse jõudsid asjad 2016. aastal, ringkonnakohus jättis mõlemad kaebused rahuldamata. Riigikohus jättis ringkonnakohtu otsuse muutmata ja kassatsiooniastme menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

Märksõnad
Tagasi üles