E, 29.05.2023

Taastuvenergia tasu elektritarbijatele väheneb

PM Majandus
Facebook Twitter
Comments
Taastuvenergia tootmine.
Taastuvenergia tootmine. Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Eesti müüb Luksemburgile rohkem taastuvenergia statistilisi ühikuid kui algselt kokku lepiti, mis lubab alandada tarbijatele plaanitust enam taastuvenergia tasusid.

«Kui 2017. aastal kahe riigi poolt allkirjastatud lepingu kohaselt soovis Luksemburg osta Eestilt 300 GWh ulatuses energiastatistikat, siis nüüd kasvas maht 250 GWh võrra,» ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson pressiteates. «See tähendab, et Eesti tulud 2018. aasta taastuvenergia statistiliste ühikute müügist tõusevad 4,5 miljonilt eurolt 8,25 miljonini,» lisas ta.

Vastavalt Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitud kokkuleppele kasutab Eesti taastuvenergia statistika müügist saadud tulu taastuvenergia toetamiseks. Selleks suunab riik saadud vahendid Eleringile taastuvenergia tootmise kaasfinantseerimiseks. See tähendab, et taastuvenergia tasu elektritarbijatele väheneb.

Eesti ja Luksemburgi vahel sõlmitud koostööleppega ostab Luksemburg veel 400 GWh ulatuses ehk 6 miljoni euro väärtuses 2020. aasta taastuvenergia statistilisi ühikuid. Lisaks on Luksemburgil võimalus suurendada ostetavaid koguseid ka järgnevatel aastatel, suurendades sellega Eesti saadavaid tulusid statistikakaubandusest veelgi.

Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivis on kokku lepitud igale liikmesriigile siduv taastuvenergia eesmärk ehk millise taseme energia lõpptarbimisest peaks taastuvenergia moodustama aastal 2020. Euroopa Liidu üleselt on see eesmärk 20 protsenti, aga kõik panustavad vastavalt enda võimekusele ehk täidavad erineva suurusega eesmärke, mis protsessi alguses paika pandi.

Eesti eesmärgiks on 25 protsenti ja see ületati juba 2011. aastal. Eesti taastuvenergia osakaal oli 2017. aastal üle 29 protsendi ja prognooside kohaselt kasvab 2020. aastaks üle 30.

Taastuvenergia direktiiv näeb ette võimaluse riikidevaheliseks koostööks. Liikmesriigid, mis ei ole suutnud enda eesmärki täita, saavad seda ülejäägiga riikidelt osta. Lisaks Luksemburgiga koostööle otsib Eesti aktiivselt võimalusi realiseerida taastuvenergia statistiliste ühikute ülejääki veelgi suuremal määral, suurendades sellega taastuvenergia statistikakaubandusest saadavaid tulusid.

Samasugune võimalus koostööks säilib ka 2030. aasta eesmärkide täitmisel, mis võiks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatel pakkuda Eestile võimaluse saada lisatulu taastuvenergiale ülemineku rahastamiseks.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles