E, 6.02.2023

Ettevõtted tõttavad oma töötajatele ise ravi ostma, ent on üks probleem

Aivar Pau
, ajakirjanik
Ettevõtted tõttavad oma töötajatele ise ravi ostma, ent on üks probleem
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Viveo Healthi koduleht.
Viveo Healthi koduleht. Foto: Mihkel Maripuu
  • Ettevõtted pakuvad aina enam töötajatele ravikindlustust.
  • See aitab nad vaid haigekassa ravikindlustusega inimestest järjekorras ette.
  • Väljaspool ravijärjekorda saadud teenuse eest haigekassa ei maksa.

Enam kui 2000 Eesti tööinimest on saanud oma tööandjalt võimaluse eraravikindlustuse abil pääseda väljapool haigekassa tasutavaid aegu eriarstide vastuvõtule, ent probleemiks võib osutuda hilisem põhjalik ravi.

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel tegi möödunud aastal töötajatele vabatahtliku ravikindlustuse 98 tööandjat. Aasta jooksul kindlustati 2120 töötajat kogusummas 697 000 eurot. Vajadus sellise «tervishoiu Uberi» teenuse järele tuleb sellest, et haigekassa vahendusel riigi kinnimakstavate eriarstide tasuta vastuvõtu järjekorrad ulatuvad kohati kuni poole aastani ning inimesed on selle tagajärjel tööl pooltõbistena või jäävad päris eemale.

«Tööandja ravikindlustus lisakindlustusena riikliku ravikindlustuse juures võimaldab töötajal kiiresti, ilma järjekorrata vajaliku arsti juurde pääseda. Arvestades tööandjate soovi oma töötajaid motiveerida ja töötajate haiguspäevi vähendada, on eraravikindlustuse turul suur potentsiaal,» leidis kindlustusseltside liidu juhatuse liige Andres Piirsalu.

Sellist tööandja ravikindlustust pakuvad praegu näiteks If, BTA ja Ergo. Juba sel nädalal alustab Eestis aktiivset tegevust ettevõte Viveo Health, mis ainult sellise teenuse osutamisele keskendunud ongi.

«Meie lahendus täiendab riiklikku perearstisüsteemi,» rääkis Viveo Healthi juhatuse esimees Raul Källo. Ta märkis, et sellised kindlustuslahendused toovad tööandjate abiga tervishoiusüsteemi ka raha juurde ja parandavad seeläbi inimeste tervist. Viveo Healthi kaudu tasub kindlustatud töötajate esmased diagnoosid ja ravi USA kindlustusettevõte AmTrust International Services kuni 3000 euro ulatuses töötaja kohta.

Seni värskeima OECD uuringu kohaselt oli 2015. aastal Eesti inimeste katmata ravivajadusi 12,7 protsenti ning see näitaja oli Euroopa Liidus ühtlasi ka kõrgeim. Seevastu haigekassa väidab, et katmata tervishoiuteenuste osakaal on langenud kuuele protsendile.

Hiiliv probleem

Probleemiks võib aga osutuda era- ja riikliku ravikindlustuse omavaheline suhestumine. Nimelt on ravikindlustuse seadusesse sisse kirjutatud säte, mis räägib sellest, et haigekassa ei võta üle väljaspool ravijärjekorda saadud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust.

Teisisõnu, kui alustada ravi eriarsti tasulisel ajal ehk osta end järjekorras ette, siis ei taha riik enam tõsisemat ja pikemat ravi kinni maksta ja kogu protsessi tuleks alustada uuesti perearstist. Niinimetatud tööandjate tervisekindlustus katab aga vaid eriarsti vastuvõtu ning uuringute ja vereproovide kulud.

«Kui on alustatud tasulist ravi, siis haigekassa tasutud teenustele üle minna ei saa,» tõdes BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuht Mihhail Prokopjev. Samas ta märkis, et kui on valitud pakett, mis sisaldab ravi statsionaaris, siis hüvitatakse ka operatsioonide kulud.

Mida katab eraravikindlustus

Viveo Health tasub raviasutusele kliendi kulud kuni 3000 euro ulatuses ühes aastas.
Viveo Health tasub ainult need kulud, mis on esmase tervisevaevuse diagnoosimiseks vajalikud: tasulised arstivisiidid, tasulised uuringud ja analüüsid,  telemeditsiini (arstiga suhtlemine video teel) sessioonid, raviprotseduurid, mida osutatakse diagnostilise uuringu või visiidi käigus.
Eraravikindlustus ei kata:
varasemate krooniliste haiguste ravi, erakorraliste või eluohtlike seisundite ravi, raseduse või viljatusega seotud kulusid, ravieesmärgiga visiidid ja operatsioonid, taastusravi, Viveo Healthi portaalis märgitud välistusi.

Haigekassa pressiesindaja Vivika Tamra sõnul on Viveo Healthi sarnased tervisekindlustused suutelised katma vaid lihtsamaid tervisemuresid. «Tasutakse lihtsamate uuringute, analüüside ja raviprotseduuride eest. Seda kõike pakuvad ravikindlustatud inimestele ka perearstid ja esmatasandi tervisekeskused. Tervisekeskustes on inimese jaoks oluliselt laiem valik tervishoiuteenuseid ning lisaks perearstidele ja õdedele ka teisi meditsiinitöötajaid ja spetsialiste,» märkis Tamra.

Tema sõnul on kaheldav kindlustusseltside lubadus, et arsti juurde saab tänu neile kohe homme – praegu on mõningatel erialadel eratervishoius märkimisväärne teenusepakkumine ja ka haigekassa rahastus olemas, kuid ikkagi on ravile pääsemiseks pikad järjekorrad, sest puudu on arstidest.

«Selge on see, et tervisesüsteemi sellise pakkumisega ülal ei pea ja ravivajadust ära ei kata, ent see on kindlasti tervitatav lisavõimalus, mida tööandjad saavad pakkuda,» tõdes haigekassa esindaja.

Raul Källo märkis, et Viveo Healthi koostööpartneriteks on praktiliselt kõik Eesti suuremad erakliinikud ja laborid ning lisaks on tal jõudu saada suurtelt haiglatelt neid tasulisi arstiaegu, mida haigekassa osta ei jõua.

Praegu on selliseid partnereid Viveo Healthil üle Eesti ligikaudu 30 ning suurtest tegijatest on soov lähemal ajal koostöölepinguni jõuda TÜ kliinikumi ja Ida-Tallinna keskhaiglaga. Lisaks sellele, et Viveo Healthi platvorm on digitaalselt liidestatud mitmete raviasutuste registratuuridega, helistatakse vajadusel ka haiglaid läbi ning teatud kogus aegu on Viveo Healthi klientidele ka püsivalt broneeritud.

Osa motivatsioonipaketist

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luha sõnul tunnevad ravikindlustuse vastu huvi nii IT-ettevõtted, ehitusettevõtted, jaekaupmehed, ravimifirmad kui ka tootmisettevõtted. «Tööandjad lisavad ravikindlustuse oma motivatsioonipaketti, pakkudes töötajatele seeläbi senisest paremat tuge oma tervise eest hoolitsemisel,» selgitas Kairit Luht.

BTA Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Mihhail Prokopjevi sõnul on tööandjad eelkõige huvitatud tasulise eriarstiabi ja hambaravi kulude hüvitamisest. «Tööandja ravikindlustus hüvitab ka uuringuid, vaktsineerimist, koduvisiite, kiirabiteenust ning haiglaravi ja taastusravi kulusid. Samuti on võimalik tööandjal hüvitada töötaja raseduse ja sünnitusega seotud teenuseid,» selgitas Prokopjev.

Ergo elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma täiendas, et kui inimene käib arsti juures, kes ei ole kindlustusseltsi koostööpartner, saab ta pärast teenuse eest tasumist taotleda kiiresti selle hüvitamist mobiiliäpi kaudu. «Kui aga teenust kasutada meie koostööpartneri juures, siis arveldame ise ja inimene ei pea maksmise pärast muretsema,» ütles Uusma.

Alates 2018. aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele töötajatele. Samuti saavad maksusoodustust füüsilisest isikust ettevõtjad.

Tutvuge põhjalikult lepingutega!

Agris Koppel
Agris Koppel Foto: FOTO: Erakogu

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel:
Erakindlustuste lubadus pääseda kiiresti ilma järjekorrata arsti juurde on pigem kaheldav – järjekorrad ravile pääsemiseks on pikad ka seetõttu, et puudu on arstidest.
Oluline on teada, et ravikindlustusseadus ei luba n-ö iseenda järjekorras ette ostmist, kui see halvendab ravijärjekorras olevate inimeste võimalust tervishoiuteenust saada. Tasulisel vastuvõtul alustatud ravijuhu puhul ei võta haigekassa selle eest maksmise kohustust väljaspool ravijärjekorda üle ja erinevate uuringute, vajadusel ka operatsioonide eest tuleb sel juhul ise tasuda.
Seega, kui arsti esmase visiidi maksumuse on katnud eraravikindlustus, siis peab ka kogu ravijuht saama kaetud sellesama erakindlustuse raha eest.
Tööandjatel ja töötajatel, kes on huvitatud eraravikindlustusest, soovitame kindlasti tutvuda põhjalikult teenuse tingimustega ja võrrelda erinevaid pakkumisi, et selgitada täpselt välja, mida kindlustus tegelikult katab või ei kata. Erilist tähelepanu soovitame pöörata punktidele, mida erakindlustus ei kata.

Märksõnad
Tagasi üles