R, 29.09.2023

Kohus: Europark võib maanteeametilt nõuda parkimisrikkujate andmeid

BNS
Facebook
Comments 8
Europark.
Europark. Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Tallinna ringkonnakohus otsustas teisipäeval jõustunud lahendis, et erafirmal Europark Estonia on õigus maanteeametilt välja nõuda parkimise eest maksmata jätjate andmeid.

Ringkonnakohus ei nõustunud halduskohtu otsuse apelleerinud maanteeametiga, mille hinnangul puudub Europarkil põhjendatud õigustatud huvi andmete saamiseks. Maanteeameti hinnangul on aga eraparklal muid viise sõidukiomanike tuvastamiseks ning ühtlasi kaasneks liiklusregistri andmete jagamisega ka liiga suur halduskoormus.

Europarki eesmärk on tuvastada parkimislepingu täitmise tagamiseks konkreetse sõiduki omanik ja vastutav kasutaja, kes on lepingut rikkunud, mitte tuvastada kindlale isikule kuuluvaid sõidukeid.

Ringkonnakohtu hinnangul pole Europarki eesmärk teabe taotlemisel liiklusregistrist vastuolus eesmärgiga, milleks liiklusregister loodi – omada arvestust sõidukite, sealjuures sõiduki omanike ja vastutavate kasutajate üle.

Maanteeameti hinnangul ei esine Europarkil õigustatud huvi parkimislepingut rikkunud isiku kindlakstegemiseks, kuna parklateenuse pakkuja saaks kasutada selleks muidu abinõusid nagu tõkkepuud, sõiduki teisaldamine ja rattatõkised.

Ühtlasi toob maanteeamet välja, et kui amet peaks hakkama eraparklaid võlgnike väljaselgitamisel abistama, siis tuleks abistada kõiki tsiviilsuhtes tegutsevaid isikuid nagu ka inkassofirmasid ning maanteeametil poleks võimalik kontrollida, kuidas muud isikud töötlevad liiklusregistri andmeid. Sellega kaasneks ametil ka suur halduskoormus ja kulu.

Ringkonnakohus märgib, et kuigi tulevikus on Europarkil võimalik teatavas ulatuses ennetada parkimistasu maksmata jätmist tõkkepuude paigaldamise või valvurite palkamisega, ei muuda see asjaolu, et parklafirmal pole võimalik tagasiulatuvalt kirjalikke lepinguid sõlmida või juba toime pandud lepingurikkumisi vältida.

Seega ei saa ringkonnakohtu hinnangul pidada Europark Estonia õigustatud huvi andmebaasist andmete saamiseks põhjendamatuks, kui on ilmne, et isikul puuduvad muud võimalused soovitud andmete saamiseks.

Ringkonnakohus otsustas seega rahuldada Europark Estonia apellatsioonkaebuse ning tühistada Tallinna halduskohtu mullu 14. veebruaril tehtud otsuse ning kohustab maanteeametit Europark Estonia taotlust uuesti läbi vaatama. Otsus jõustus teisipäeval, kuna riigikohus otsustas maanteeameti kaebust mitte menetleda.

Facebook
Comments 8

Märksõnad

Tagasi üles