Relvahanke vaidlustanud firma kahtlustab kaitseväge ebavõrdses kohtlemises

Kaitseväele hangitavate automaattulirelvade näidislaskmine. FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCAPIX BALTICS

Šveitsi relvatootjast välja kasvanud USA firma Sig Sauer vaidlustas kaitseväe automaattulirelvade hankes Lewis Machine & Tool Company pakkumise edukaks tunnistamise, kuna Sig Saueri hinnangul tehti LMT-le lubamatuid järeleandmisi.

«Aluseks on vaidlustaja arusaam, et hankemenetlust, sealhulgas selle viimast faasi ehk eduka pakkuja kohapealset verifitseerimist viidi läbi osaliselt õigusvastaselt,» ütles Sig Sauerit riigihangete vaidlustuskomisjonis esindav advokaadibüroo Triniti advokaat Sandor Elias.

«Nimelt, edukale pakkujale tehti vaidlustaja hinnangul lubamatuid järeleandmisi hanketingimustega võrreldes. Pakkujaid koheldi seega ebavõrdselt,» lisas Elias.

Sig Sauer oli üks kolmest, kelle pakkumine minimaalsetele nõuetele vastavaks tunnistati, lisaks veel Saksa relvatootja Heckler & Koch ning edukaks tunnistatud USA tootja Lewis Machine & Tool Company.

Sig Sauer vaidlustas konkurendi pakkumuse nii vastavaks kui ka edukaks tunnistamise.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaare sõnul on see relvahanke neljas vaidlustus, kolme eelneva puhul on vaidlustuskomisjon otsustanud jätta vaidlustused rahuldamata. «See on tavapärane riigihangete praktika, et suuri hankeid vaidlustatakse eesmärgiga kaitsta oma ärihuve,» lisas Soosaar.

Lisaks sellele on vaidlustuskomisjon jätnud rahuldamata Colt Canada Corporationi ning Belgia firma FN Herstal ja Baltic Fox OÜ ühiselt esitatud vaidlustuse. Colt Canada polnud nõus alusdokumentides sätestatud nõudega, et ostetavate relvade tööpõhimõtteks on lühikese käiguga gaasikolvisüsteem ja pöördlukk. Belgia ja Eesti ettevõtte vaidlustasid otsuse, millega jäeti nende pakkumised kvalifitseerimata, sest nad ei esitanud konfidentsiaalsusele viidates piisavalt kinnitusi eelnevate lepingute kohase täitmise kohta.

Üks konkureerivatest pakkujatest juhtis oktoobri alguses Kaitseinvesteeringute Keskuse tähelepanu sellele, et Lewis Machine & Tool Company pole võib-olla tarninud hankedokumentides nõutud 25 000 relva viimase viie aasta jooksul, viidates Uus-Meremaale, mille kaitsejõud ostsid Ameerika tootjalt 9000 relva.

Sig Saueri esindaja sõnul pole Uus-Meremaad ja tarnelepinguid puudutav otseselt praeguse vaidluse esemeks.

Eelduslikult võiks riigihangete vaidlustuskomisjon teha oma otsuse jaanuarikuu jooksul, arvas Elias, kuid ei soovinud käimasoleva vaidluse sisu rohkem kommenteerida.

Kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk tunnistas 4. detsembril hankekomisjoni ettepanekul kaitseväe automaatulirelvade hanke edukaimaks pakkujaks USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company pakkumuse.

LMT Eestile pakutavad relvad on sarnased Uus-Meremaa ostetud mudelitega MLKMWS-PF16 ja MLKPF14, kuid kohandatud Eesti kaitseväe nõudmistele vastavalt.

Kuna Eesti hangib esimeses faasis 16 000 relva ning LMT pakutud tehingu maksumus oleks koos lisavarustusega 22 miljonit eurot, võib öelda, et kaitsevägi sai Uus-Meremaast paremad tingimused.

Uus-Meremaa armee ja merevägi soetasid kokku 9040 automaati. New Zealand Heraldi teatel oli relvatehingu maksumus 59 miljonit Uus-Meremaa dollarit ehk ligikaudu 35,6 miljonit eurot, mille eest saadi relvad koos lisavarustuse ja väljaõppega.

Kui osapooled pole riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusega rahul, võivad nad seda vaidlustada Tallinna halduskohtus.

Automaattulirelvade hange

■ Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas 5,56-millimeetriste ja 7,62-millimeetriste automaattulirelvade hanke välja möödunud aasta juulis.

■ Hanke maksimaalseks eeldatavaks maksumuseks määrati 75 miljonit eurot ning võitjaga kavatseti sõlmida raamleping seitsmeks aastaks. Lepingu kohaselt plaaniti esimeses faasis osta 11 000 relva, võimalusega osta juurde kuni 18 000 relva aastani 2024.

■ Hangitavad relvad vahetavad välja praegu kaitseväe kasutuses olevad automaadid Galil ja AK4.

■ Hankesse kaasati ka justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet, kel on samuti tekkinud vajadus uute relvade järele.

■ Tänavu jaanuariks esitasid hankele pakkumise neli relvatootjat: Heckler & Koch Saksamaalt ning USA firmad Sig Sauer, Lewis Machine & Tool Company ja Patriot Ordnance Factory.

■ Esialgse taotluse esitasid hankele kokku 14 relvatootjat, neist kvalifitseerus üheksa. Lisaks pakkumise esitanutele tegid taotluse Colt Canada Corporation, Fabryka Broni «Lucznik» Poolast, Ceska Zbrojovka Tšehhist, Israel Weapon Industries. Soome ettevõtte Sako Ltd ja Itaalia ettevõtte Fabricca d’Armi Pietro Beretta S.p.A. esitasid ühistaotluse.

Tagasi üles
Back