T, 5.12.2023

Puust ja punaseks: mida teha reisitõrke korral?

Tarbija24
Copy
Suur hulk reisijatest ei tea siiani, et lennuki pikaajalise hilinemise eest on õigus hüvitist nõuda.
Suur hulk reisijatest ei tea siiani, et lennuki pikaajalise hilinemise eest on õigus hüvitist nõuda. Foto: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Viimase 20 aasta jooksul on Euroopas reisimine kõigi transpordiliikide lõikes plahvatuslikult kasvanud. Seega puutub järjest enam inimesi kokku ka reisitõrgetega.

Euroopa Liit alustas reisijate õiguste kaitsmist aastal 2004, kui kehtestati esimesed lennureisijate õigused, sealhulgas miinimumnõuded reisitõrgete kompenseerimiseks. Järgnesid sarnased, kuid mitte samad regulatsioonid rongi-, laeva- ja bussireisijate õiguste kohta.

Euroopa Kontrollikoda uuris, kas reisijate õiguste kaitse on olnud tõhus ja kas reisijad on saanud reisitõrgete korral õiguspärase kompensatsiooni.

Auditi peamised järeldused:

  • Reisijate teadlikkus oma õigustest on madal ega ole viimase nelja aastaga üldse suurenenud.
  • Reisitõrgetele vastamise süsteem pole läbipaistev, samast reisitõrkest puudutatud reisijatest ei pruugi kõik kompensatsiooni või muud abi üldse saada. Samuti ei tea reisijad, millist kompensatsiooni on kaasreisijatele pakutud.
  • Praegune kompensatsiooni süsteem on koormav nii reisijatele kui vedajatele, kuna iga nõudega tuleb tegeleda eraldi.
  • Praegused reeglid on mitmeti mõistetavad (nt teekonna ümberarvestamine) ja liikmesriigid ei jõusta reegleid piisavalt. Nõuete menetlemise aeg võib olla lausa ülipikk ulatudes aastatesse. Sanktsioonid vedajatele on liikmesriigiti väga erinevad ja sageli puuduvad täielikult.

Kontrollikoja ettepanekud:

  • suurendada reisijate teadlikkust nende õigustest;
  • vedaja peaks selgitama reisitõrke põhjuseid 48 tunni jooksul ning andma nendest reisijatele ise avalikult teada;
  • kui reisitõrge on tingitud vedaja eksimusest, peaks ta automaatselt kahju kompenseerima, vähendades nii ka halduskoormust talle endale kui ka reisijatele tõsta riiklike tarbijakaitseametite võimekust reisijate õiguste jõustamiseks

Euroopa Kontrollikoda pakub välja kümme nõuannet, mis võivad inimeste reisikogemuse reisitõrkega kokkupuutumise korral paremaks muuta

Isikustage oma reisi nii palju kui võimalik – pileti ostmisel siduge oma pilet oma nime ja kontaktandmetega. Reisitõrgete alasest teabest on kasu vaid juhul, kui vedajal on olemas Teie kontaktandmed. Lisaks on isikustatud pilet juhul, kui Teil on vaja hüvitist nõuda, parim viis tõendada, et Te olite ka tegelikult sõiduvahendi pardal ja olite kannataja tulenevalt reisitõrkest kokku.

Tehke oma pagasist foto – kui Teil tuleb oma reisi ajal pagas registreerida, on mõistlik omada enda pagasist ja selle sisust fotot. See hoiab nõuet esitades aega kokku ja on tõendusmaterjal kaotatud esemete väärtuse kohta.

Ärge jääge lennule registreerimisele hiljaks – oluline on meelde jätta, et reisijate õigused kehtivad vaid juhul, kui Te registreerite end lennule õigel ajal. Kui jääte väljumisest maha, kuna lennule registreerimine oli Teie saabumise ajal juba suletud, ei saa Te hüvitist taotleda.

Nõudke väljumiskohtades teavet oma reisi kohta – Teil on õigus saada ajakohastatud teavet, kui Teie väljumine hilineb või reisiga läheb midagi muud valesti. Kui vedaja esindajat ei ole kohapeal või ta ei anna asjakohast teavet, tehke selle kohta märkus ja lisage kõnealune tähelepanek vedajale esitatavasse nõudesse.

Paluge alati abi – kui puutute mis tahes transpordiliigi puhul kokku pikaajalise hilinemise või tühistamisega, on Teil õigus saada abi. See tähendab joogivee ning suupiste või eine võimaldamist. Kui vedaja esindaja ei paku selliseid teenuseid omal algatusel, küsige neid ise. Kui Teie palvet ei rahuldata, tehke selle kohta märkus ja lisage kõnealune tähelepanek vedajale esitatavasse nõudesse.

Hoidke kõik kviitungid alles – kui väljumiskohas (lennujaam, bussi- või raudteejaam, sadam) ei pakuta abi või Te alustate reisi kõrvalises asukohas (bussipeatus), võite paluda vedajal oma lisakulud kinni maksta. Vedajad nõuavad tavaliselt jookide ja suupistete eest tasumisel tõendusmaterjali ning võivad maksmisest keelduda, kui kauba kogus ei vasta hilinemise pikkusele või summa on põhjendamatult suur. Sarnaseid põhimõtteid kohaldatakse ka juhul, kui Teil tuleb ise leida majutus järgmisel päeval toimuva väljumise ootamiseks.

Nõudke hilinemise või tühistamise kohta tõendeid – kõigi nelja transpordiliigi puhul on reisijatel õigus hüvitistele pikaajaliste hilinemiste ja tühistamiste eest. Kuigi hüvitise määr ja minimaalsed ooteajad on eri transpordiliikide puhul erinevad, tuleb neist kõigi puhul tõendada, et puutusite tõesti reisitõrkega kokku. Kui piletil ei olnud Teie nime märgitud, paluge jaamast või sõiduvahendi pardalt tõendusmaterjali, et puutusite kokku teatud hilinemise või tühistamisega.

Ärge hakake enne vedaja ettepaneku ära kuulamist ise midagi korraldama – reisitõrke korral tahetakse üldjuhul kohe edasi sõita, kasutades teist vedajat või muud transpordiliiki. Soovitame Teil mitte tormakalt tegutseda – uue pileti ostmine ilma vedaja poolt alternatiivset ettepanekut saamata tähendaks Teie poolset veolepingu tühistamist. Sellega lõppevad algse vedaja kõik kohustused Teile abi või hüvitist pakkuda.

Nõudke hüvitist – kui saate tõendada, et olite mõjutatud hilinenud või tühistatud väljumisest ning et hilinemise kestus ületas määruses sätestatud künnise, esitage vedajale hüvitise taotlus. Viidake alati kindlale väljumisele ja kohaldatavale määrusele. Kui Te ei saa vedajalt vastust või Te ei rahuldu sellega, suunake juhtum selle riigi õiguskaitseasutusele, kust reis algas. Teid võivad aidata ka vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused ja reisihüvitiste sissenõudmisega tegelevad ettevõtted. Pange tähele, et need teenused võivad Teile tasulised olla.

Nõudke lisakulutuste eest hüvitist – mõnel juhul võib Teie hilinemisest või tühistamisest põhjustatud kahju olla palju suurem, kui Teile ELi reisijate õiguste alaste hüvitiseeskirjade kohaselt tasumisele kuuluv summa. Sellistel juhtudel võite rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt vedajale nõude esitada. Peaksite olema valmis esitama oma kahjude täpse summa ning reisitõrkest põhjustatud lisakulud.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles