Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

Eesti Energia hiigeltehing tule all: ka Sõnajalad alustasid kohtuteed

Andres ja Oleg Sõnajalg. FOTO: ERIK PROZES / Raul Mee/Mollusk Media

Andres ja Oleg Sõnajala energiafirma Eleon Grupp vaidlustab kohtus konkurentsiameti otsuse, mis lubab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist. Sõnajalgade hinnangul võis konkurentsiamet seadust rikkuda.

Sõnajalad ütlesid meediale saadetud teates, et Nelja Energia ostutehing viidi lõpuni salatsedes ehk enne kui sellest teatati avalikkust ja menetluses huvitatud isikuid. 

Vennad lisasid, et nad on esitanud mahukaid vastuväited Nelja Energia ning Enefit Green koondumisele, kuid tänaseks pole konkurentsiamet esitatud vastuväidete osas mistahes tagasisidet andnud.

Nende hagi tugineb sellele, et Eesti Energia teatas meedias, et viisid tehingu lõpuni 6. novembril koheselt pärast koondumisloa saamist. Samas konkurentsiamet avaldas koondumisotsuse Ametlikes Teadaannetes alles 7. novembril, mistõttu Sõnajalad ei saanud oma vastuväiteid esitada.

Andres Sõnajalg ütles, et selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel, mis heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele.

Koheselt peale Avalikes Teadetes otsuse teate lugemist esitas Eleon 7. novembril teabenõude koondumisotsuse esitamiseks, mida siiani esitatud ei ole. Teabenõue tuleb aga täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

«Konkurentsiamet on tänaseks meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,» ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

«Konkurentsiamet oli selgelt teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine. Seevastu on Konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitsete,» selgitas Holsmer.

Tehing on peatatud

Eile vaidlustas hiigeltehingu ka Oleg Ossinovskile kuuluv Skinest Energia. Selle peale otsustas Tallinna halduskohus, et nad peatavad Nelja Energia ülevõtmise. 

Skinest Energia esitas mõned päevad peale konkurentsiameti otsust Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud.

Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Koos kaebusega esitas Ossinovski ettevõte ka esialgse õiguskaitse taotluse, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata Enefit Greenil ja Nelja Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus peatas 8. novembri määrusega konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamise kuni 10. detsembrini.

Tagasi üles
Back