E, 6.02.2023

Video ja galerii: tartlased said oma tahtmise, valitsus otsustas tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada

Ratas: ma usun, et see päev tuleb, kui Eestis avatakse uus puidurafineerimistehas
Video ja galerii: tartlased said oma tahtmise, valitsus otsustas tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 26

Valitsus otsustas täna kabinetinõupidamisel lõpetada Tartu- ja Viljandimaal puidurafineerimistehase rajamise eriplaneeringu.

Mai lõpus kogunes Tartu kesklinna tuhandeid inimesi. Nad on läksid kaitsma Emajõe puhtust ning toetama linnavolikogu ja seitsme Tartumaa valla volikogu otsust nõuda Emajõe lähedale kavandatava tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist.

Jaanipäeva paiku kogunesid valitsuse liikmed ja võtsid vastu poliitilise otsuse eriplaneering lõpetada.

Täna teatas peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil, et otsustati jääda oma varasema seisukoha juurde eriplaneering lõpetada.

Peaminister Jüri Ratas rääkis, et sellegi poolest võivad tehast rajavad ettevõtted selle teemaga edasi minna ja neil on võimalus alustada ettevalmistusi tehase rajamiseks mõnda teise Eesti piirkonda.

Peaminister lisas, et nagu teada, on tehast rajavatel ettevõtjatel läbirääkimised mitmes maakonnas käimas.

«Ma usun, et see päev tuleb, kui Eestis avatakse uus puidurafineerimistehas. Kui siia tahetakse uut tehast rajada, siis see ei ole vale suund. Põhimõtteliselt saab teha tehase rajamiseks vajalikke uuringuid ka ilma eriplaneeringuta,» ütles Ratas.

Riigihalduse minister Janek Mäggi ütles, et riiklik huvi majandust arendada, sealhulgas rajada Eestisse kohalikul toorainel töötavaid tehaseid, ei ole kadunud, kuid selle teostamiseks on vaja leida kohalikule kogukonnale ja kogu ühiskonnale sobiv viis.

«Riigi eriplaneeringu lõpetamine ettevõtjatele ust ei sulge, sest nad võivad tehase rajamiseks valida teise planeeringuliigi, näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. Ilma kohalike elanike ja neid esindava omavalitsuse huvita ei saa ega tohigi Eestisse niivõrd mastaapset tehast rajada. Peamine märksõna on koostöö, milleta ei ole võimalik saavutada ei töörahu ega õigusrahu,» lisas riigihalduse minister.

Mäggi märkis, et puidurafineerimistehase rajamise uuringute alustamise vastu on huvi tundnud Saarde vald Pärnumaal ja Viru-Nigula vald Lääne-Virumaal.

«Praegu ei ole veel piisavat selgust, kas ja kuidas on võimalik uuringuid alustada, kuna see eeldab mitme omavalitsuse ühist tegevust. Näiteks Saarde valla puhul on tarvis pidada läbirääkimisi ka Pärnu linna ja Häädemeeste valla ning võib-olla ka Tori vallaga,» rääkis Mäggi.

Valitsus võib jätta tulevikus eriplaneeringute puhul kogukonna huvid arvestamata

Ministri sõnul ei tähenda valitsuse tänane otsus kindlasti seda, et Eesti riik ei taha siia suuri tehaseid.

«Eestil on säilinud huvi majandusliku arengu vastu. Me suhtume ettevõtjatesse endiselt soosivalt,» lausus ta.

Mäggi sõnul ei saa välistada, et valitsus algatab tulevikus eriplaneeringuid, mille puhul ei saa arvestada kõikide kogukondade soovidega.

«Selline asi võib tulla ette näiteks kaitseväe polügooni, vangla või radioaktiivsete jäätmete ladustamise koha puhul. Ei saa olla nii, et valitsusel ei ole õigust kujundada poliitikat ja langetada konkreetseid otsuseid,» lausus Mäggi.

Valitsusel oli kaalumiseks kolm võimalust

Üks võimalus oli eriplaneeringuga edasi minna ning lasta rahandusministeeriumil välja selgitada kõik olulised asjaolud planeeringuala asendamiseks. Sellisel juhul oleks välistatud planeeringu koostamine Tartu- ja Viljandimaa piirkonnas ning see oleks asendatud võimaluse korral uue planeeringualaga.

Teine võimalus oli senine eriplaneering lõpetada ning rahandusministeeriumil koos teiste ministeeriumidega välja selgitada kõik olulised asjaolud uue planeeringu algatamiseks seal, kus on omavalitsuste nõusolek.

Kolmas võimalus, mille kasuks valitsus otsustas, oli riigi eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine täielikult lõpetada.

Ettevõtjad esitasid eriplaneeringu taotluse mullu jaanuaris

Eelmise aasta 30. jaanuaril esitas OÜ Est-For Invest rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks. Valitsus algatas riigi eriplaneeringu mullu 12. mail. Tänavu 21. juunil andis valitsus rahandusministeeriumile ülesande alustada riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamise menetlust. Poolteist kuud tagasi, 13. septembril, saatis rahandusministeerium ministeeriumitele, planeeringuala omavalitsustele ja Est-For Investile arvamuse avaldamiseks riigi eriplaneeringu lõpetamise eelnõu. Sellele vastamise tähtaeg oli 3. november.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab rahandusministeerium. Riigi eriplaneeringu algatab, lõpetab ja kehtestab valitsus.

Märksõnad
Tagasi üles