K, 27.09.2023

Haigekassa nõukogu liikmete ettepanek võib jätta erakliinikud pikaks ajaks rahata

Hanneli Rudi
Facebook
Comments 7
Aktiivselt ise eriasrtiabi riigihanke tingimuste  koostamisel osalenud Toomas Tamsar teeb nüüd ettepaneku see riigihange tühistada. Tamsar esindab haigekassa nõukogus Tööandjate Keskliitu.
Aktiivselt ise eriasrtiabi riigihanke tingimuste koostamisel osalenud Toomas Tamsar teeb nüüd ettepaneku see riigihange tühistada. Tamsar esindab haigekassa nõukogus Tööandjate Keskliitu. Foto: Liis Treimann

Haigekassa juhatus võiks kaaluda käimasoleva eriarstiabi teenuste riigihange tühistada, kirjutasid haigekassa nõukogu liikmed Toomas Tamsar ja Priit Perens nõukogu esimehele, terviseminister Riina Sikkutile. Haigekassa seisukoha järgi jätaks see otsus eratervishoiu aastateks ilma riigirahata.

«Haigekassa nõukogu võiks teha juhatusele ettepanek kaaluda käimasoleva eriarstiabi teenuste riigihange tühistada ning korraldada uus hange korrektselt väljatöötatud hankekriteeriumidega, eeldusel, et tühistamine ei too kaasa teenuse osutamise katkemist,» kirjutasid haigekassa nõukogu tööandjate esindajad Tamsar ja Perens.

Kuni uue hanke tulemuste selgumiseni soovitavad kaks nõukogu liiget jätkata teenuste osutamist seniste partneritega, kes omasid lepinguid haigekassaga enne riigihanke väljakuulutamist.

Haigekassa nõukogu liige Ulvi Tammer-Jäätes aga tunnistas ERR raadiouudistele, et päris nii lihtsalt probleemi lahendada ei saa, sest kulutusi on teinud nii vanade lepingute omanikud, kui ka uued võitjad ja kõiki neid aspekte tuleb võtta arvesse.

Samuti nõukogus olev ametiühingujuht Peep Peterson ütles, et ka nõukogul endal oli hanketingimuste kirjutamisel küllalt suur roll ja toona haigekassa nõukogus olnud Tamsar jättis vaidlustamata sätte, mis lubas riigihankel osaleda ilma personali ja kabinetita  ettevõtetel. Postimehe andmetel osales Toomas Tamsar aktiivselt hanketingimuste koostamisel ning tegi ka ettepanekuid.

Erakliinikud jääksid rahata

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles 12. oktoobril Postimehele, et haigekassa ravi rahastamise lepingute sõlmimine ei vasta ühelegi riigihangete seaduses (RHS) kirjas oleva hankelepingu tühisuse alusele ehk seaduses puudub säte, mida haigekassa on rikkunud. Ta lisas, et seda, kas ja milles haigekassa eksinud on, saab otsustada ainult kohus.

Kui haigekassa tühistaks eriarstiabi riigihanke, siis Tamra sõnul on rahandusministeeriumi seisukoht väga selge. «Vastavalt riigihangete seadusele on enne uue RHS jõustunud lepingute pikendamine erandlik ja selle alused on väga kitsad. Seega hanke kehtetuks tunnistame tähendab seda, et kogu Eesti eratervishoid jääb pikaks ajaks üldse ilma rahata,» selgitas Tamra.

Ta lisas, et vanad lepingud on lõppenud ja uute sõlmimiseks hangete tegemine koos vaidlustega võtab aastaid aega.

Haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja sotsiaalminister Riina Sikkuti kirjutab vastuseks pöördumisele, et haigekassa peab tellima sõltumatu õigusliku analüüsi, mis võimaldaks hinnata, kas haigekassa on tegutsenud kehtiva õigusega kooskõlas ning kas sõlmitud hankelepingud on õiguspärased ja kehtivad.

Analüüs peab valmima 2. novembri nõukogu istungiks.

Vaidluse sisu

Rahandusministeeriumi hinnangul võivad juba sõlmitud hankelepingud olla tühised, kuna hange ei olnud formaalselt osadeks jaotatud ning hankega seoses on esitatud vaidlustusi, mis veel ei ole lahenenud. Kõik vaidluste ajal sõlmitud lepingud on seega automaatselt tühised.

Haigekassa on seisukohal, et kehtivat õigust rikutud ei ole ja hanke formaalselt osadeks mittejaotamine oli põhjendatud ja pakkujate liigset halduskoormust ennetav.

Facebook
Comments 7

Märksõnad

Tagasi üles