Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

Sõnajalad otsustasid anda kaitseministeeriumile tavatu vastulöögi
Lisatud kaitseministeeriumi kommentaar!

Ettevõtjatest vennad Andres (vasakul) ja Oleg Sõnajalg (paremal) FOTO: Erik Prozes

Olukorras, kus napilt kaks nädalat tagasi süüdistas kaitseministeerium tuuleettevõtjaid omavolilises tuulepargi ehitamises Ida-Virumaal, on Andres ja Oleg Sõnajalg otsustanud muuhulgas välja käia uue tehnoloogilise lahenduse, mis nende väitel kõrvaldab ministeeriumi poolt välja toodud takistused. Sisulises mõttes tähendab see oma tuulikute lühemaks tegemist.

«Kasutades uudset sünteesitud koormuste arvutusmetoodikat, on Eleon viimase aasta jooksul välja arendanud oma tuulikutüübile täiendava innovatiivse lahenduse, mis võimaldab tuuliku torni kõrgust projekteerida ilma astmeliste piiranguteta,» rääkis Eestimaist tuulikutehnoloogiat arendava Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Tema kinnitusel viib nende pakutav uus lahendus tuulikud kooskõlla kaitseministeeriumi soovitud kõrgusnõuetega, mis on saanud üheks peamiseks tüliõunaks Sõnajalgade Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi osas. Nimelt ütleb kaitseministeerium, et ettevõtjad tahavad parki panna radarite vaateväljast tingitud kõrgusepiirangutest kõrgemad tuulikud.

Ka kaitseminister Jüri Luik on käesoleva aasta aprillis riigikogus arupärimisele vastates öelnud, et Aidu tuulepargi puhul on ainsaks probleemiks kaitseministeeriumi poolt lubatust suurema kõrgusega tuulikud. 

Lahendab praegused probleemid

«Suurte, multimegavatt tuulikute üldlevinud probleemiks on torni omavõnkesagedused, mis ei tohi mingil juhul ühtida tuuliku tiiviku pöörlemisest tulenevate võngetega,» kirjeldas Sõnajalg tänast probleemi.

Selle vältimiseks kombineeritaksegi siis tuuliku torni pikkuse, gondli massi ja tiiviku pöörlemissagedused selliselt, et nende võnkesagedused ei ühtiks ega tekiks resonantsi.

Sellise tehnoloogia puuduseks on aga asjaolu, et sobilike kombinatsioone võimaldavad vaid vähesed torni pikkuse variandid, mis siiani on määratlenud ka konkreetsed tornipikkused. «Eleoni uudne leiutis võimaldab torni omavõnkesagedusi summutada, vältides seega resonantsvõngete tekkimise,» kinnitas Oleg Sõnajalg.

Kuigi tuulikutootja, kes otsustas lõpuks Aidu tuuleparki algse Taani tehnoloogia asemel panna Eesti päritolu Eleoni tuulikud, on ka rahvusvahelise ekspertiisi kaasabil tõetanud, et Eleoni tuulikute mõju kaitsevõime eelhoiatussüsteemidele on märkimisväärselt väiksem võrreldes esialgselt plaanitud Taani päritolu lahendusega, ei ole ministeerium rahul nende kõrgusega.

Sõnajala sõnul võimaldab aga uue tehnoloogia kasutusele võtmine nüüd ka tuulikute kõrgusparameetrid viia üks-üheselt vastavusse kaitseministeeriumi poolt aktsepteerituga elik tipukõrgusega 185 meetrit.

Ettevõtja teeb lisainvesteeringu

Ettevõtja märkis, et Eleon on seetõttu otsustanud investeerida täiendavat raha, et ka esimestel pooleliolevatel tuulikutel uut tehnoloogiat rakendada ja viia tuulikute kõrgusparameetrid täpselt vastavusse kaitseministeeriumi poolt heakskiidetuga.

«Sellega langeb kaitseministeeriumil ära väiksemgi alus väitmaks, et Aidu tuulepargi tuulikud ei vasta nende poolt antud loale ning kehtivatele planeeringutele,» leiab ettevõtja.

Sõnajalad on veendunud, et see võimaldab neil nüüd jätkata tuulepargi rajamist alale, mille sobivust on kinnitatud nii üleriigilises planeeringus kui ka kõigis alamates planeeringutes ning mis kõik on kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud. «Selle tulemusena rajame Ida-Virumaale kõrge lisandväärtusega töökohti ja elavdame Eesti majandust,» toonitas Oleg Sõnajalg.

Ka leiavad ettevõtjad, see võimaldab neil ellu viia ka valitsuse 2015. aastal vastuvõetud otsuse, mis kohustab neid kaheksa aasta jooksul rajama 30 tuulikuga Aidu tuulepark ja seab selleks vastavad hoonestusõigused riigimaale. 30 tuulikuga Aidu tuulepargi maksumus on 165 miljonit eurot.

Tuulikutootja on juba pöördunud ka kaitseministeeriumi poole, et uut lahendust esimesel võimalusel tutvustada ning on seejuures avatud igakülgseks koostööks.

Ministeerium süüdistab omavolitsemises

Kaks nädala tagasi kirjutas ERRi uudisteportaal, et kaitseministeerium süüdistab Sõnajalgu omavolilises tuulepargi ehitamises.

Kuigi ettevõtjatele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ ei tohi Ida-Virumaale Aidusse rajatavat tuuleparki edasi ehitada enne, kui vaidlus ehituslubade üle on lahendatud, nähtub kaitseministeeriumi droonivideotest, et ehitustöö jätkub seal hoolimata juba saadud trahvidest.

Andres Sõnajalg ütles toona ERRile, et jutt, nagu jätkataks Aidus tuulepargi ehitamist, ei vasta tõele, kuna tuulikulabade ja tornide kohalevedamine ei ole ehitustegevus, vaid ladustamine.

Postimees kirjutas möödunud nädala neljapäeval, et Sõnajalgade kaitseks on välja astunud ka Lüganuse vald, kes tegi kirjaliku pöördumise peaminister Jüri Ratase poole sooviga, et too lõpetaks kaitseministeeriumi diktaadi ja lubaks vendadel Sõnajalgadel jätkata Aidu tuulepargi ehitamisega.

«Nii vallale kui ka riigile oleks äärmiselt kahjulik, kui kaitseministeeriumil lastaks saavutada oma seni hästivarjatud tahe see projekt lõpetada. Selline tegevus kahjustaks Eesti rahvusvahelist mainet oluliselt ja seaks kahtluse alla riigi põhiseadusliku õiguskindluse toimimise,» märkis Lüganuse vallavanem Andrea Eiche peaministrile saadetud kirja lõpus.

KOMMENTAAR

Kaitseministeerium: Sõnajalad peavad kõigepealt lõpetama ebaseadusliku ehitustegevuse Aidus

Andres Sang, pressiesindaja

Kaitseministeerium on alati olnud lahendustele orienteeritud. Oleme pidevalt olnud arendajatega, sh Aidu Tuulepark OÜ-ga dialoogis, et leida viise, kuidas elimineerida üha kõrgemaks kasvavate tuuleparkidega seotud häireid kaitseväe eelhoiatussüsteemidele.

Konkreetne arendaja on aegade jooksul kaitseministeeriumile esitanud erinevaid teoreetilisi arvutusi ning väiteid uutest tehnilistest lahendustest, senini pole ükski neist probleeme lahendanud. Teadaolevalt ei ole praegu maailmas veel tehnoloogiat, mis neutraliseeriks tuuleparkide negatiivse mõju õhuvaatlusradaritele või raadiosüsteemidele.

Kaitseministeerium ootab esmajoones, et Aidu Tuulepark OÜ lõpetaks ebaseadusliku ehitustegevuse, mis jätkub vaatamata kohtu poolt peatatud ehitusloale ning korduvatele sunnirahadele. Hetkel ei ole Aidu Tuulepark OÜ-l tuulepargi rajamiseks nõuetekohast ehitusluba.

Kaitseministeeriumile on pandud kohustus tagada Eesti riigi sõjaline kaitse, väga oluline osa sellest on meid ümbritseva õhuruumi jälgimine. Õhuväe kasutatavad radarid ning nende abil toodetud tuvastatud õhupilt Eesti ja meid ümbritseva õhuruumi kohta on väga oluliseks julgeoleku tagamise vahendiks nii meile kui meie liitlastele.

Tagasi üles
Back