Energeetika arengukava näeb ette tuumajaama aastaks 2023

Energiatuulikud.. FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks energiamajanduse riikliku arengukava, mis näeb muu hulgas ette tuumajaama rajamist Eestisse aastaks 2023.


Arengukava annab suuna rajada 2023. aastaks Eestisse ka tuumajaam ning teha selleks vajalikud seadusandlikud muudatused 2012.

Elektrimajanduse arengukava aastani 2020 näeb veel ette Eesti elektritootmise ümberehitamist lähema 10-15 aasta jooksul, laiendades elektri- ja soojuse koostootmist 300 MW-ni, renoveerides täiendavalt kaks plokki Narva elektrijaamades koguvõimsusega 600 MW ja suurendades tuulikute võimsust kuni 900 MW-ni koos vajalike reservvõimsustega.

Energiamajanduse arengukava seob omavahel elektrimajanduse arengukava, põlevkivi kasutamise riikliku arengukava, energiasäästu sihtprogrammi ja teised energeetika arengut suunavad dokumendid ning annab suuna ka soojamajanduse arengukava ning taastuvenergia tegevuskava loomiseks.

Pärast kooskõlastusringi saadetakse arengukavade täiendatud eelnõud valitsusse heakskiitmiseks, energiamajanduse arengukava kinnitab ametlikult ka riigikogu. Elektrimajanduse arengukava on seejuures oluliseks taustamaterjaliks.

Kõik huvigrupid on oodatud esitama oma seisukohti eelnõu osas ministeeriumile 22. detsembriks meiliaadressile sigrid.vesiallik@mkm.ee.

Tagasi üles
Back