TTÜ ja Tallinna 21. kool sõlmivad tulevikuinseneride koolitamiseks koostööleppe

Insenerid. FOTO: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

Sõlmitav koostöölepe Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna 21. kooli vahel seab eesmärgiks loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiaspetsialistide ettevalmistamise. 

Lepe näeb ette, et Eesti majanduse eduka ja konkurentsivõimelise arengu huvides on valmistada ette enam kõrge kvalifikatsiooniga tippinsenere. 

Tallinna 21. kooli jaoks aitab koostöö TTÜ-ga parandada õppekvaliteeti ja saavutada kooli õppekavas püstitatud eesmärke. Näiteks on praegu 21. koolis põhikooli vanuseastmes ettevõtlus-robootika õppesuund ja gümnaasiumile reaal-loodusainete õppesuund. Koostöö raames tutvustatakse TTÜ Inseneriteaduskonna erialasid ja lõpetajate suurt potentsiaali tuleviku tööturul. Samuti plaanitakse leppe alusel muuta nii õppetöö kui kooliväline tegevus mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks, kaasates TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli oskusteavet. TTÜ Mektory on tegutsenud üle seitsme aasta, olles esimene haridusasutuse juurde loodud innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Eestis.

TTÜ Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse jaoks on tegemist juba teise olulise Eesti ühe tugevaima üldhariduskooliga sõlmitud koostööleppega viimase kuu jooksul. Mai keskel sõlmis TTÜ koostööleppe Viimsi vallaga. Viimati mainitud leppe raames toetab TTÜ Mektory oma oskusteabega Viimsi Noorte Talentide kooli loomist ja Viimsi valla üldhariduskoolide loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia õppesuuna arendamist.

Tagasi üles
Back