Valitsus plaanib ID-kaardi kriisi tõttu RIA-le eraldada üle miljoni euro

ID-kaart. FOTO: Erik Prozes

Rahandusministeerium on teinud valitsusele ettepaneku eraldada valitsuse reservist 1,1 miljonit eurot riigi infosüsteemi ametile ID-kaardi turvanõrkuse lahendamisega seotud kulude katmiseks.

Vastavate kulude maht 2017. aastal oli 802 126 eurot, mis sisaldas investeeringuid, majandamiskulusid ja personalikulusid. Käesoleval aastal on kulude mahuks prognoositud 313 490 eurot seoses vajadusega tavapärasest suuremateks kulutusteks kasutajatoele ning teavituskampaaniale sertifikaatide uuendamiseks.

Investeeringud sisaldasid elektroonilise identiteedi (eID) baastarkvara komponentide arendustöid ning ID-kaardi lepingu täitmisesse kaasatud osapoolte tehtud arendustöid, loomaks sertifikaatide kauguuendamise võimekust ning tagamaks uuendatud ID-kaardi toimimine erinevates e-teenustes.

Majandamiskulud koosnesid enamuses kuludest teavituskampaaniale ning SK ID Solutions AS poolt osutatud ID-kaardi kasutajatoele, mille maht kasvas kriisiperioodil märgatavalt. Personalikulude sisuks on suures osas RIA teenistujatele täiendavate tööülesannete ja ületundide hüvitamine kriisi lahendamise perioodil.

2018. aastal jätkas RIA eID baastarkvara arendus-ja testimistöödega, mis on vajalikud erinevate komponentide stabiilsuse tagamiseks uuendatud ID-kaardiga ja vajalike veaparanduste tegemiseks.

30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp riigi infosüsteemi ametit, et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte ja sealhulgas e-residentidele väljastatud kaarte, ehk kokku ligi 750 000 kaarti. Enne 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Tagasi üles
Back