Tarbijad maksavad Balticconnectori kinni - gaasihind tõuseb 1. juulist

Majapidamisgaas FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Pikalt plaanitud gaasi ülekandeteenuse tariifi muudatus Balticconnectori rajamise omaosaluse tagamiseks Euroopa Liidu 206-miljonilise toetuse kõrval ja ELi regulatsioonis ette nähtud kaitstud tarbija varu loomiseks tõstab gaasi lõpphinda tarbijale alates 1. juulist 2018 keskmiselt kaks protsenti.

Konkurentsiamet kinnitas gaasi ülekandetariifiks 2,236 eurot megavatt-tunni kohta, mis moodustab ligikaudu seitse protsenti gaasi lõpphinnast tarbijale. Seni oli ülekandeteenuse osa lõpphinnas ligi viis protsenti. Tariifi muutus on seotud ühelt poolt gaasivõrku tehtavate investeeringute ja seadusest tulenevate kohustuste täitmisega ning teisalt gaasitarbimise mahu vähenemisega.

«Gaasi ülekandetariif ja võrgutasu tervikuna on Euroopa Liidu sõltumatu energiaturu regulaatori ACER andmeil Eestis seni konkurentsitult Euroopa madalaim. See sai nii olla seni, kuni leppisime olukorraga, et kogu gaas tuli Venemaalt ja selle tarnis Gazprom,» rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Kuigi varem maksis Elering Gazpromile gaasi eest kaks korda enam kui täna, siis toimiva regionaalse turu, ühenduste ja varustuskindluse ja seeläbi odavama gaasi saamiseks tuleb senisest enam nüüd kulutada taristule.

«Tänane võrguteenuse hinnamuutus oli pikalt ette teada ja ei jää viimaseks. Lähematel aastatel lisandub tariifi järk-järgult omaosalus, mis on vajalik Balticconnectori ehituse finantseerimiseks Euroopa Liidu 206 miljoni eurose toetuse kõrval. Meie jaoks on oluline, et konkurentsiamet langetas otsuse enne Balticconnectori suuremate ehituslepingute sõlmimist,» lisas Veskimägi.

Pärast gaasituru avamist konkurentsile on lisandunud Eleringile hulk täiendavaid tegevusi gaasituru arendamisel, loodud on kaitstud tarbija varu, viidud nõutud tasemele gaasivõrgu hooldustegevus, ehitatakse Balticconnectorit ja tugevdatakse Eesti-Läti ühendust.

Konkurentsiameti teisipäeval kinnitatud gaasi ülekandeteenuse tariifi muudatus jõustub selle aasta 1. juulist. 

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back