Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto

Ettevõtjat tunnistajapinki ei lastud: «Kõik neli tundi istusin ukse taga.»
Lisatud kohtu kommentaar!

Andres ja Oleg Sõnajalg Eleoni Lool asuvas koostetehases FOTO: Raul Mee/Mollusk Media

Kui veel eile hommikul oli võimalus, et Aidu tuuleparki puudutaval kohtuistungil Jõhvis kuulab kohtunik ära kõik osapooled ning ei rahulda justiitsministeeriumi taotlust ettevõtte tunnistajaid mitte tunnistajapinki lasta, siis mõnel tunnistajal jäid ütlused siiski andmata.

«Minu suhtes läks väga halvasti - ei lubanud kohtunik mind tunnistusi andma,» kirjeldas ettevõtja Andres Sõnajalg, mismoodi lõppes tema jaoks Aidu tuulepargi ehitust puudutavale kohtuistungile kohaleminek Jõhvi kohtumajja. «Kõik neli tundi istusin ukse taga,» lisas ta. 

Ettevõtja selgitusel tegi olukorra kurioossemaks veel see, et kohtunik põhjendas tema väljasaatmist sellega, et veel istungi alguses oli võimalus, et ta saab siiski tunnistajana üles astuda. «Sest potentsiaalne tunnistaja ei tohi ju kuulda seda, mida teised tunnistajad räägivad,» selgitas Andres Sõnajalg. Sama asi juhtus ka Aidu Tuulepark OÜ teise tunnistaja Harry Raudverega, kes samuti tuuleparkide arendamisega Ida-Virumaal tegeleb.

Küll aga otsustas kohtunik pärast kolme justiitsministeeriumi poolse tunnistaja ärakuulamist, et ettevõtte tunnistajaid ära kuulata ei ole vaja. Ettevõtja sõnul oleks aga kohus istungi alguses ära otsustama, kas ta lubab Aidu Tuulepark OÜ tunnistajaid ära kuulata või mitte. 

«Kohus tegi aga sellise omapärase triki, et ütles, et enne me kuulame lubatud tunnistajad. Neid oli kolm tükki - nad kõik olid eranditult maavalitsuse endised töötajad -, ja siis otsustame, kas me vajame veel täiendavaid tunnistusi juurde,» kirjeldas istungi ajal ukse taha saadetud ettevõtja.

Vastaspoole tunnistajad ajasid vastuolulist juttu

Absurdseks tegi aga olukorra see, et kolmest tunnistajaks kaks ei mäletanud kohtumist, mille kohta nad olid eile tunnistusi andma kutsutud. «Maavanem isegi ei mäletanud sellest kohtumisest, mille kohta oli vaja tunnistusi anda, kui pikk oli see kohtumine. Ta ütles, et mingi 15 minutit, aga teine ametnik mäletas väga hästi. Ta ütles, et tund või poolteist vähemalt kestis see kohtumine,» kirjeldas Andres Sõnajalg.

Kohtumine, mille kohta tunnistajad ütlusi andsid, toimus 2015. aasta detsembris ja sellega tahavad ettevõtjad tõestada, et mullu kevadel peatatud Aidu tuulepargi ehitus oli põhjendamatu, kuna maavalitsus teadis juba kaks aastat nende plaanidest, mitte 30 päeva, mis on vajalik sellise taotluse tegemiseks kohtule. 

Kuigi tunnistajate ütlustes oli ilmselgeid vastuolusid, otsustas kohtunik eile, et rohkem tunnistajaid ära kuulata ei ole vaja. «Kõige mõttetum on kohtu jaoks tunnistaja, kes mitte midagi ei mäleta, siis seda tunnistajat ei ole olemas. Loogiline, et siis võetakse tunnistajaid juurde, kes mäletavad,» nentis Sõnajalg.

Kohtusaali sai istungi ajaks ettevõtte esindajana jäänud küll Oleg Sõnajalg, kes tunnistas, et see oli ebameeldiv kogemus. «Ma kujutasin ette, milline see istung võiks olla, aga ütleme, et see arrogantsus, jokitamine ja trikitamine - see oli kõrgem pilotaaž. Ühesõnaga kõigele ja kõigile vaieldakse vastu,» kirjeldas ta. 

«Ja kui sa kujutad ette, et see on justiitsministeerium, meie justiitssüsteemi üks kõrgemaid organeid, riiklik õigusinstitutsioon, mis peaks olema eeskujuks õiguse mõistmisel, siis antud juhtumis jääb asi sellest küll väga kaugele. Ärategemine, puhtalt ärategemine,» hindas Oleg Sõnajalg eile toimunut.

Teravad etteheited ka kohtunikule

Mida tuuleettevõtjad nüüd oma õiguste kaitseks edasi plaanivad teha? Oleg Sõnajala kinnitusel plaanivad nad ära oodata kohtu vaheotsuse, mis peaks laekuma järgmise kuu aja jooksul. 

Ka tunnistas ta, et nad on juba kaalunud uuesti avalduse tegemist kohtuniku taandamiseks sellest juhtumist, kuivõrd nende hinnangul ei ole ta kindlasti mitte erapooletu. «Kohtunik väga selgelt on vastaspoole poolel. Seda on väga selgelt näha igast kehahoiakust, kehakeelest, suhtlemisest näha,» põhjendas ettevõtja.

Vendadest tuuleenergia ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg on juba mõnda aega vedanud riigiga vägikaigast Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi pärast, mille ehitus on varsti juba aasta aega seisma pidanud, sest Ida-Viru maavanem leidis 2017. aasta alguses, et 2010. aastal kaitseministeeriumilt ja 2011. aastal kohalikult vallavolikogult nõusoleku saanud Aidu Tuulepark OÜ tuulikute ehitusload tuleb tühistada.

Toona Ida-Viru maavanema ülesandeid täitnud maasekretär Eve East põhjendas otsust sellega, et Aidu tuulikutele ehituslubade andmisel on eiratud seaduses nõutud kooskõlastuskohustust, samuti olla projektis vastuolusid teemaplaneeringuga. Sõnajalad vaidlustasid selle kohtus ning püüavad protsessi käigus tõestada, et Ida-Viru maavanema taotlus ehituslubade tühistamiseks on aegunud.

Ei justiitsministeerium ega kaitseministeerium ei soovinud eile kohtuasja ja selle käigus esitatud argumentide osas kommentaare jagada, põhjendades seda sellega, et tegemist on poolelioleva menetlusega. 

Aidu Tuulepark OÜ tunnistajate mitte ärakuulamist taotles justiitsministeerium eilsel istungil põhjendusega, et tegemist on vaenulike tunnistajatega.

KOMMENTAAR

Krista Tamm, Tartu halduskohtu pressiesindaja

Eilne Tartu halduskohtu istung oli osa eelmenetlusest. Istungile oli kohus kutsunud kolm poolte taotletud tunnistajat, kelle ülekuulamise oli kohus juba eelnevalt otsustanud.

Oleg Sõnajalg ja Harry Raudvere ei olnud eilsele istungile kohtukutsega kutsutud, kuna nende osas ei olnud kohus veel rahuldanud taotlust tunnistajana ülekuulamiseks. Eksitav on väide, et kohus peab nimetatud taotluse rahuldama eelistungi alguses. Tegelikkuses seadus sellist nõuet ette ei näe.

Samuti informeeris kohus mõlemaid selgesõnaliselt kohe istungi alguses, et isegi juhul kui nende osas taotlus rahuldatakse, ei ole väga tõenäoliselt võimalik neid samal päeval üle kuulata. Kohtuistung koos kolme tunnistaja ülekuulamisega lõppes pisut enne kella 17 ehk vahetult enne kohtumaja sulgemist. Nad ei viibinud kohtus kohtu kutsel ega korraldusel, vaid enda initsiatiivil.

Kohus jättis taotluse nende ülekuulamiseks rahuldamata pärast seda, kui oli asja lahendamisel tähtsust omavad asjaolud menetlusosalistega läbi arutanud ja jõudnud arusaamisele, et nende asjaolude kohta, mida tunnistajate ütlustega tõendada sooviti, oli kohtule esitatud juba piisavalt (sh dokumentaalseid) tõendeid. Nii seda kohus menetlusosalistele ka selgitas.

Vale on artiklis toodud väide, et istungil kuulati ära kolm justiitsministeeriumi tunnistajat. Kohus rahuldas varasemalt nelja tunnistaja ülekuulamise taotlused, neist kaks kummaltki poolelt. Ühest oma kohtusse kutsutud tunnistajast loobus Aidu Tuulepark ise.

Kohus ei ole põhjendanud kellegi ülekuulamisest keeldumist tema võimaliku vaenulikkusega. Kohus lahendab hiljemalt 17. aprillil määrusega taotluse lõpetada menetlus protesti esitamise tähtaja ületamise tõttu.  

Tagasi üles
Back