Kaubandus-tööstuskoda tahab ohjata ametiühingute usaldusisikute arvu

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts FOTO: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Eesti Kaubandus-tööstuskoda tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku täiendada ametiühingute seadust nii, et seadusest tulenevad hüved antakse ettevõttepõhiselt vaid ühele ametiühingute usaldusisikule.  

«See tähendab, et igas ettevõttes võib olla mitu ametiühingute usaldusisikut, kuid vaid ühele usaldusisikule laienevad seadusest tulenevad usaldusisiku hüved,» kirjutas kaubanduskoja peadirektor Mait Palts.  

Tööandjate ja ametiühingute kokkuleppel peab kaubanduskoja hinnangul olema lubatud hüvesid laiendada ka teistele usaldusisikutele.  

Selline muudatus aitaks ühtlustada usaldusisiku regulatsiooni ametiühingu seaduses ja töötajate usaldusisiku seaduses ning samas tagada tööandja ja ametiühingu õiguste ning kohustuste mõistliku tasakaalu.  

«Juhul, kui sotsiaalministeeriumi hinnangul on selline käsitlus liigselt piirav, palume kaaluda lahendust, kus vähemalt ühel usaldusisikul on kõik tänased hüved ning teistele sama ettevõtte usaldusisikutel on hüvede maht võrreldes tänasega väiksem. Kaubanduskoda on valmis ka osalema arutelus, et leida mõlemale poolele rahuldav lahendus,» märkis Palts.

Kaubanduskoda pöördus juba jaanuaris sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga muuta seadust selliselt, et iga tööandja juures saaks olla üks ametiühingute usaldusisik ning vaid kokkuleppel tööandjaga võiks usaldusisikuid olla rohkem.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole ametiühingu usaldusisikute arvu piiramine kooskõlas ametiühingute sõltumatuse põhimõttega.

Tagasi üles
Back