P, 10.12.2023

Kuidas tuleb pensionäril sellest aastast oma tulu arvestada?

PM Majandus
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Uuest aastast maksude arvestamine pole enam nii lihtne kui veel tänavu.
Uuest aastast maksude arvestamine pole enam nii lihtne kui veel tänavu. Foto: PantherMedia / Scanpix

Uuest aastast muutunud maksusüsteem sunnib ka töötavaid pensionäre oma tulul silma peal hoidma.

Maksuameti selgitusel peab töötav pensionär, kes saab lisaks töötasule ka sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku üle 1200 euro, liitma brutotöötasu ja pensioni ning maksuvaba tulu suuruse leidma.

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).

Töötav pensionär peab sotsiaalkindlustusameti andmetel otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

  • tööandjale
  • sotsiaalkindlustusametile või
  • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Kui tänaseks on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust ta esitama ei pea.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja. Siis  peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas ta peab avalduse uuesti esitama või mitte.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult, siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).

NB! Iga töötava pensionär peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

NÄIDE 1: Pensionär saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka. Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 800 eurot kuus, pensioni 380 eurot kuus, II pensionisaba väljamakset 50 eurot kuus. Inimese tulumaksuga maksustatav kogutulu on 1230 eurot kuus (800­+380+50). Kuivõrd inimese kuine tulu on suurem kui 1200 eurot, on tal õigus maksuvabastusele 483 eurot kuus (500-500/900*(1230 – 1200)).   

Näiteks kui pensionär teenib igakuiselt brutotöötasu 1000 eurot ja saab vanaduspensioni 425 eurot, siis on tuludeklaratsiooni kohaselt tema aastatulu 17 100 eurot, mille puhul maksuvaba tulu suurus on 4500 eurot. Et vältida tuludeklaratsiooni järgset tulumaksu juurde maksmist, tuleb pensionäril endal tööandjat või sotsiaalkindlustusametit teavitada, et talle tuleb arvestada maksuvaba tulu 375 eurot kuus (4500 ÷ 12). Kui tal võib aasta jooksul tulla ka ootamatuid tulusid (nt kinnisvara müük, väärtpaberite müük), siis võib maksuvaba tulu suuruseks märkida samuti väiksema summa. Nii välditakse 1. juuliks 2019 tulumaksu juurde maksmist.

Sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust. Samas töötukassa makstav töövõimetoetus on maksuvaba toetus, mis ei lähe aastatuluna arvesse ja mis ei mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Tavapensionäri, kes lisatulu ei teeni, maksuvaba tulu muudatus ei mõjuta, sest uus maksuvaba tulu määr on suurem kui sel aastal üldine maksuvaba tulu ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral kokku. Muudatus mõjutab just töötavaid pensionäre ja eripensionide saajaid, kelle igakuine sissetulek ületab 1200 eurot.

Pensionäril tuleb arvestada, et kui ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis ületavad 1200 eurot kuus, siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Valik pensioniteemalisi küsimusi ja vastuseid online-intervjuust maksuameti maksude osakonna juhi Evelyn Liivamägiga:

Kui mul on välisriigi pension ja Eesti pension kokku 1000 eurot. Kui palju ma maksuvaba tulu saan?

Kui välisriigi pension ja Eesti pension kokku on 1000 eurot kuus, siis kujuneb aastatulu 12000 eurot, millele kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Olen töötav pensionär. Arvele laekub igakuiselt töötasuna 881.63 ja pension 407.43 eurot. Kokku 1289.06 eurot. Kuidas ma pean edasi toimima, kas ja kellele on vaja esitada avaldust?

Aastatulu arvestusel tuleb aluseks võtta brutotasud, see tähendab, et nii töötasu kui ka pension enne tulumaksu kinnipidamist. Seetõttu ei saa maksuvaba tulu arvestusel aluseks võtta kontole laekunud summasid. Siin peab täpselt teadma, mis on inimese brutotöötasu ja määratud pension.

Minu pension on 501 eurot. Kas selle pealt hakkab minema makse? Mida teha, et pension jääks maksudest puutumata.

Võrreldes selle aastaga tõuseb teie maksuvaba tulu 416 eurolt 500 eurole ehk senise 84 euro maksustamise asemel maksustatakse ainult 1 euro. Kui teil muid sissetulekuid aasta jooksul ei ole, siis kujuneb teie aastatulu 6012 eurot ja sellele kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot. Ehk aasta kokkuvõttes maksustatakse 12 eurot tulumaksuga.

Mis tingimustel saab töötav pensionär esitada oma tulumaksuvabastuse  avalduse mõlemale poolele, nii tööandjale kui pensioniametile. Seda tean,  et tulumaksuvabaks jääb ikka 500 eurot kokku, aga veel?

Oluline on, et seda võimalust kasutate ainult sel juhul, kui nii pension kui töötasu jäävad alla 500 euro ehk teil ei ole võimalik kogu maksuvaba tulu arvesse võtta ühes kohas. Näiteks kui nii pension kui ka töötasu on 300 eurot, siis tuleks ühele esitada avaldus arvestada maksuvaba tulu 300 euro ulatuses ja teisele 200 euro ulatuses.

Minu mittetöötava ema vanaduspension on 470 eurot. Kas selleks, et arvestataks tulumaksuvaba miinimumi, peab ta esitama mingi avalduse?

Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et tema pensionile rakendataks maksuvaba tulu, midagi tegema. Sel juhul arvutab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet automaatselt.

Olen mittetöötav pensionär, minu pensioni suuruseks on käesoleval ajal 506 eurot kuus. Avaldus maksuvaba miinimumi kohta on sotsiaalkindlustusametisse esitatud. Küsimuse eellugu on järgmine: Meil abikaasaga on isiklikuks pensionikindlustuseks ka tükike põllumaad, mille rentnik maksab aastarenti. Rentnik maksab sellelt summalt ka  maksud. Minu pangaarvele laekub 900 eurot - mis teeks igakuiselt 75 eurot minu pensionile lisa.  Küsimus ise kõlab nii: kas minu maksustatav tulu  on 6  või hoopis  81 eurot kuus?

Antud andmete pealt on teie maksuvabastus kuus 500 eurot ning kuine keskmine sissetulek 581 eurot. Ehk tulumaksuga on maksustatud 81 eurot, mis teeb maksukohustuseks 16,2 eurot kuus.

Kas pensioni III samba väljamaksetelt hakatakse ka tulumaksu arvutama (kui tulu kuus ületab 1200 euro)?

Vabatahtliku kogumispensioni väljamaksete maksustamise põhimõtted ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksustatud 20%-lise või 10%-lise tulumaksumääraga, siis need lähevad need ka inimese aastatuluna arvesse. Samas väljamaksete maksustamine ja maksumäär inimese tuludeklaratsioonis ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksuvabad, siis need inimese aastatuluna arvesse ei lähe ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Tööandja maksab töötaja eest pensioni III samba makseid tulumaksuvabalt. Kas need summad ei mõjuta aastatulu?

Kuna tööandja teeb makse III sambasse töötasu arvelt, siis läheb ka see osa töötasust inimese aastatuluna arvesse.

Mul on 175eurot töövõimepension, kas pean midagi tegema?

Kui teile maksab ainult Sotsiaalkindlustusamet töövõimetuspensioni ja teistelt ettevõtetelt väljamakseid ei saa, siis on see teie maksustatav tulu, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldab juba väljamakse tegemisel maksuvaba tulu, sel juhul ei pea te midagi tegema.

Kas on õige, et pensionäride tulumaksuvabastus on 500 € ja seda ületav summa (olgu see pension või pension + töötasu) kuulub maksustamisele 20%-lise tulumaksuga.

See on õige kui pension ja töötasu kokku ei ületa 1200 eurot kuus või 14 400 eurot aastas. Kui pension ja töötasu kokku on juba suuremas summas, siis maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile.

Kas töötav pensionär saab tulumaksuvabastust küsida 200-eurosest pensionist ja 300-eurosest töötasust?

Jah, töötav pensionär saab esitada maksuvaba tulu avalduse nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale. Kummalgi avaldusel tuleb märkida sellisel juhul ka summa, milles maksuvabastust arvestada soovitakse.

Olen töötav pensionär. Neto töötasu on 670 eurot ja neto pension 600 eurot Kas pean mingi avalduse tegema või ei.

Teil on oluline jälgida, et olete maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitanud, kas ainult tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Ehk teie puhul on oluline, et maksuvaba tulu ei arvestaks mõlemad väljamakse tegijad. Kui te olete esitanud ainult ühe avalduse, siis on kõik korras.

Olen 79.a pensionär ning minu käesoleva aasta bruto pension on 559,76 eur, neto 531,01eur. Peale selle olen oma pikaajalise tööga säästnud ja investeerinud vanaduse kindlustamiseks mitmesse börsi ettevõtesse ja saanud ka dividende, mis olid väikeinvestorile maksuvabad, sest tulumaksu maksis ju börsifirma? Küsimused: 1. Milline on minu järgmise aasta bruto-ja netopension 500 eur maksuvabastuse korral? 2.  Kui palju ma võin saada dividende, kui need tõesti kahekordselt maksustatakse või muid tulusid eesmärgiga, et minu aastast tulu ei lisamaksustataks?

Dividende ei maksustata kahekordselt. Te võite lisaks pensionile, mis on brutosummas 6717,12 eurot aastas, saada veel dividende 7682,88 eurot aastas. Sel juhul on teie aastatulu kokku 14 400 eurot ja teile kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Kui dividendide summa on suurem, siis maksuvaba tulu summa väheneb.

Olen töötav pensionär. Kuidas ma peaksin käituma tulumaksu arvestuse juures?

Te peate üle vaatama, kas ja kellele te olete esitanud maksuvaba tulu avalduse. Oluline on, et te olete esitanud ainul ühe maksuvaba tulu arvestamise avalduse, kui kas pension või töötasu on üle 500 euro.

Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas:

* üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele

* üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele

* tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.

Maksuvaba tulu avaldust esitades peab töötav pensionär kokku arvestama enda kogutulu (pension+töötasu), siis saab ta teada, millises summas maksuvabastusele tal õigus on.

Kui töötava pensionäri kogutulu (pension+töötasu) on alla 1200 euro ja ta täna juba arvestab maksuvaba tulu pensionilt ja soovib, et nii oleks see ka edaspidi. Siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet 500-eurose maksuvabastusega pensionilt automaatselt.

Kuidas käituda pensionärist FIE-l maksuvaba miinimumi taotlemisel?

Te peate arvestama oma ettevõtlustulude suurusega ja selle põhjal otsustama, kas Sotsiaalkindlustusamet võib teie pensionile igakuiselt maksuvaba tulu kohaldada või mitte. Kui teie ettevõtlustulu on piisavalt suur ja teil ei ole aasta kokkuvõttes enam õigus maksuvabale tulule, siis on otstarbekam pensionile aasta sees igakuiselt maksuvaba tulu mitte kohaldada. Rohkem infot töötava pensionäri maksuvaba tulu osas saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kas tuludeklaratsioon tuleb esitada  sellel pensionäril, kes saab pensioni I  ja III sambast ( tähtajalised maksed, mis on maksustatud 10% tulumaksuga), kelle sissetulek mõlemast sambast kokku jääb alla 1200 euro kuus ja kelle I samba väljamakselt on maksuvaba tulu maksimaalmääras arvestatud.

Kui sissetulek mõlemas sambast jääb alla 1200 euro ja maksuvaba tulu on kasutatud 500 euro ulatuses, siis on igakuine maksuarvestus õige ja ei pea enam tuludeklaratsiooni esitama.

Kas pensionärid saavad ka nagu töötajadki igakuiselt sotsiaalkindlustusametit teavitades oma maksuvaba tulu suurust muuta?

Jah, saavad.

Kui on mittetöötav pensionär, kellele vanaduspensionile lisandub tuludena ka pangahoiuse intress. Tänase seisuga 0,1% aastas, kuid 5000 eurose „kirsturahaga“ pangakontole laekub 5 eurot, mis maksustatakse 20%-ga. Kas see inimene peab koostama tuludeklaratsiooni? Millised on sanktsioonid neile, kes sellises olukorras deklaratsiooni ei esitata?

Pangahoiuse intressilt peab tulumaksu juba pank kinni ja kui kõik muud tulud on aasta jooksul juba korrektselt arvestatud, siis tegelikult tuludeklaratsiooni esitama ei peagi.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles