Kohus ei rahuldanud Grupivara hagi Ekspress Grupi vastu

Kohtuniku tool. FOTO: Raigo Pajula

Harju maakohus jättis 28. augusti otsusega rahuldamata Kaur Kenderi OÜ Grupivara hagi AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 2014. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamiseks vastuvõetud otsuste tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

OÜ Grupivara hagi tugines väidetel, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtused oleks tulnud majandusaasta aruandes alla hinnata ning sellisel juhul ei oleks jaotatavat kasumit tekkinud.

Kohus leidis, et OÜ Grupivara väited olid alusetud. Samuti asus kohus seisukohale, et OÜ-l Grupivara puudus hagi esitamiseks õigustatud huvi, teatas Ekspress Grupp börsile.

Riigikohus jättis 30. augusti menetlusse võtmata OÜ Grupivara kassatsioonkaebuse seoses AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosoleku otsustega kinnitada 2013. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Sellega jõustus Harju maakohtu 14. novembri 2016 otsus, millega jäeti rahuldamata OÜ Grupivara hagi AS-i Ekspress Grupp aktsionäride 20. juuni 2014 üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks.

Tagasi üles
Back