Keskkriminaalpolitsei pidas korruptsioonis kahtlustatavatena kinni kaks VKG töötajat
Uudist täiendati kell 11.10

Viru Keemia Grupp FOTO: Anni Õnneleid/Õhtuleht

5. juulil pidasid keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo töötajad kinni Viru Keemia Grupi tütarettevõtte VKG Energia OÜ elektrijaamade remondiosakonna juhataja ja VKG Soojus AS käiduosakonna juhataja.

Kahtlustuse kohaselt võtsid 52-aastane Sergei ja 48-aastane Vjatšeslav oma ametipositsiooni ära kasutades korduvalt altkäemaksu selle eest, et hanked võidaksid neile meelepärased ettevõtjad.

Altkäemaksu võeti nii sularahas kui ka teenustena. Altkäemaksu andmises on esitatud kahtlustus ühele äriühingu juhatuse liikmele, samuti on teisele äriühingu juhatuse liikmele esitatud kahtlustus dokumendi võltsimises.

Nii VKG kui ka äriühingute ruumides teostati läbiotsimised. Kahtlustatavana peeti kinni mõlemad VKG töötajad, samuti peeti kinni üks äriühingu juhatuse liige. Pärast esmaseid uurimistoiminguid mehed vabastati. VKG lõpetas töösuhte kuriteokahtluse saanud töötajatega koheselt pärast ülekuulamist.

Erasektori korruptsioon eraldi luubi all

Täpsemaid detaile selle kohta, kui suurtest summadest jutt käib, millisel perioodil võetud altkäemaksudega on tegemist ning kes on see juhatuse liige, kes koos korruptsioonis kahtlustavate töötajatega üle kuulati, ei soovinud ei prokuratuur ega ka VKG ise lähemalt kommenteerida.

Põhjuseks toodi, et tegemist on kohtueelse menetlusega ning seda infot valdavad vaid uurimisega seotud osapooled.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on korruptsioon tuvastamine erasektoris üha enam politsei vaateväljas. «Korrumpeerunud töötajate tuvastamisega erasektoris õnnestub takistada korruptiivsete tavade levikut ja kahjulike lepingute sõlmimist ning tagada aus konkurents,» rääkis Ombler.

Ta lisas, et keskkriminaalpolitsei tunnustab antud juhul VKG sisekontrolli tõhusat tööd ja juhtkonna nulltolerantsi korruptsiooni suhtes. «Sisekontrollil on oluline roll ettevõtluses pettuse ja korruptsiooni avastamisel ja tekkida võivate kahjude ärahoidmisel ning soovitame ettevõtetel olla aktiivsed ennetavate meetmete kasutusele võtmisel,» lausus Ombler.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kase sõnul ei ole korruptsiooni puhul oluline see, millist kasu keegi konkreetselt ebaausal teel saab. «Eeskätt on oluline, et seadusi järgitaks ning, et inimestel ei läheks segamini oma ja ettevõtte rahakott. Tuleb rõhutada, et korruptsioon on taunitav ka erasektoris,» sõnas Kask.

Kahtlustusest piisas töölepingu lõpetamiseks

Viru Keemia Grupi juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul peab kontserni juhtkond korruptsioonikuritegevust lubamatuks ning on veendunud, et ausa konkurentsi printsiipide järgimine on iga äritegevuse aluseks.

«Kahtlustuse saanud isikute süü aste määrab küll kohus, kuid meie jaoks on see juba piisav alus usalduse kaotamiseks ning töölepingute lõpetamiseks. Suhtume taoliste õigusvastastesse tegevustesse nulltolerantsusega,» rääkis Asmann. Töölepingud kahtlustuse saanud töötajatega lõpetati 7. juulil.

Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur. 

Tagasi üles
Back