R, 29.09.2023
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Kohus: PRIA peab makstava toetuse vähendamist taotlejale selgitama

Adele Johanson
Facebook
Comments
PRIA peab makstava toetuse vähendamist taotlejale selgitama
PRIA peab makstava toetuse vähendamist taotlejale selgitama Foto: Mailiis Ollino

Tartu halduskohtu tänase otsusega tühistati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) otsus, millega vähendati põllumajandusloomade aretustoetust ja maksti seda taotlejale vaid osaliselt.

 Halduskohus on analoogsetes kaebustes PRIA otsused tühistanud kahe otsusega ka varem - eelmise aasta detsembris ja selle aasta veebruaris.

Kohus tühistas PRIA otsused põhjusel, et viimane ei selgitanud taotlejatele, miks aretustoetust määrati ja maksti neile vaid osaliselt. PRIA piirdus vaid Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kontrolli tulemustele viitamisega ja nende seisukohtade refereerimisega.

Kohus leidis, et kuigi PRIA teeb taotluse lahendamisel koostööd VTAga, teeb lõpliku otsuse ikkagi PRIA. Seega lasub PRIA-l ka kohustus anda oma hinnang VTA kontrollaktis tuvastatule ja seda sisuliselt analüüsida.

VTA ülesanne toetuse määramise menetluses on üksnes läbi vaadata ja kontrollida esitatud taotlus ja asjassepuutuvad andmed, mitte teha õiguslikult siduvat otsustust.

Riigikohtu varasema seisukoha järgi on samas piisav, kui PRIA esitab oma otsuses üksnes konkreetsed asjaolud, mis on otsuse tegemiseni viinud. Sel juhul tuleb aga asjakohased kaalutlused välja tuua vaideotsuses. Seda PRIA ei teinud.  

Taotluste lahendamise ajal reguleeris põllumajandusloomade aretustoetuste saamiseks esitatavaid nõudeid ning toetuse taotlemise ja selle menetlemise korda põllumajandusministri 18. jaanuari 2005 määrus. Nimetatud määruse järgi vaatas PRIA taotluse läbi ja kontrollis koostöös VTAga esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele. PRIA vähendaski kõigil juhtudel toetusi VTA kontrolli tulemuste põhjal.

Alates selle aasta 13. maist reguleerib samu toetusi maaeluministri 15. detsembri 2016 määrus, mille järgi samamoodi täidab kontrollifunktsiooni VTA, kuid toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA.

Ühel juhul ei nõustunud kohus VTA seisukohaga, et tõuraamatusse kandmata loomade osas ei saa toetust maksta. Kohtu hinnangul tuli aluseks võtta jõudluskontrolli all olevate põllumajandusloomade arv, kuna toetust taotleti jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest. Samuti leidis kohus, et jõudluskontrolli teostatakse piimatootmise eesmärgil peetavatele veistele sõltumata nende tõust ja tõuraamatusse kuuluvusest.

Teisel juhul leidis kohus, et VTA on õigusvastaselt tõlgendanud jõudluskontrolli läbiviimise kordasid põhjendamatult kaebaja kahjuks.

Kolmandas asjas märkis VTA oma kontrollaktis, et osad loomad ei vasta jõudluskontrolli läbiviimise korra tingimustele. Kohtu hinnangul aga puudub nii VTA kontrollaktis kui PRIA otsuses asjakohane motivatsioon ning ei selgu, millistele loomade jõudluskontrolli läbiviimise korra sätetele jõudluskatsed ei vasta.

Eelmise aasta detsembris tehtud kohtuotsus on tänaseks jõustunud. Selle aasta veebruaris tehtud otsus ei ole jõustunud, kuna VTA vaidlustas selle Tartu ringkonnakohtus osas, milles halduskohus tunnistas õigusvastaseks VTA kontrollakti punktid. Tänane otsus on vaidlustatav teises kohtuastmes 29. juunini.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles