Ohtlikud kemikaalid saavad rombikujulise märgi

Ohtlike kemikaalide kasutamisel tuleb kinni pidada ohutusnõuetest, mis on kirjal ohutuskaardil. FOTO: SCANPIX

Alates tänavu juunist peavad kõik turul olevad kemikaalid kandma punases raamis rombikujulist ohumärgistust ja sellega seoses jagab terviseamet ka vastavaid infomaterjale.

Neljapäeval ehk 1. juunil lõpeb kemikaalide märgistuselementide uuendamise üleminekuperiood ühtse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusele. Seega ei tohi pärast seda enam ühtegi vana märgistusega kemikaali müügil olla.

Muutuvad kõikide kemikaalide märgistuselemendid – muuhulgas ka poes müüdavate puhastusvahendite ning kodu- ja ehituskemikaalide omad. Inimese tervist ja keskkonda ohustavad kemikaalid saavad punase äärega rombikujulise märgi.

Ohupiktogrammid ning nendega kaasnevad ohu- ja hoiatuslaused annavad tarbijale teavet, millist kahju üks või teine aine ümbritsevale keskkonnale põhjustada võib ning kuidas sellisest ohust hoiduda.

Euroopa Liit on läinud üle ÜROs väljatöötatud süsteemile, mis reguleerib kogu maailmas ainete ja segude ning neid sisaldavate toodete ühtset klassifitseerimist, märgistamist ning pakendamist.

Uue süsteemi loomine osutus vajalikuks, kuna sarnase ohu tähistamiseks kasutati erinevaid sümboleid ning mõnedes riikides oli süsteem ebaühtlane. Taimekaitse- ja väetisevaldkonnas hakati CLP-süsteemile üle minema 2013. aastal.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back