United Airlinesi juhtum näitas teravalt, mis on ärikoolide hariduses vajaka

United Airlines FOTO: Vida Press

Vietnami päritolu arstist David Daost tehtud video, milles teda United Airlinesi lennuki pardalt välja tiriti, ja skandaalid, mis on hiljuti löönud hõõguma Fox Newsi, Wells Fargo, Volkswageni, Theranose ja terve rea teiste suurettevõtete ümber, rõhutavad kõik seda, kui oluline on, et ärieetikat ja -õigust õpetataks ärikoolides õigesti.

Me oleme varemgi neid lugusid kuulnud, märgib Fortune. Väljaanne viitab viimasele suurele üleilmsele majanduskriisile aastatel 2007–2008, kui meediasse jõudis palju lugusid sellest, kuidas ettevõtete töötajad andsid tundlikku äriinfot isikliku kasu eesmärgil välja nii ettevõtte investoritele, võlausaldajatele kui ka laiemale üldsusele.

Selleks, et nendest näidetest tõesti õppida, tuleks Fortune'i arvates muuta täielikult viisi, kuidas ettevõtted tänases maailmas tegutsevad – vastasel juhul on nende tulevikuväljavaated üsna lühiajalised.

Esmalt tuleks ärikoolide õppekavasse viia rohkem aineid, mis on seotud äriõiguse ja -eetikaga. Selle arvelt tuleks aga vähendada majandusdoktriinide osakaalu, mis keskenduvad kasumi teenimise vajalikkusele ja olulisusele. 

Kasumiahnus on see, mida nähakse tänaste ettevõtete suurima hukatusallikana, ja mis kahetsusväärsel kombel on tänaseks kujunenud näiteks ka Harvardi ärikooli väljaõppe üheks tugevamaks aluspõhimõtteks.

Teiseks tuleks ärikoolides rohkem rõhku panna sellele, et tudengid oleksid paremini kursis sellega, kui tihedalt on ettevõtte maine seotud nende koostööpartnerite omadega. Olgu selleks siis tarnijad, äripartnerid või isegi meediakanalid, kelle juures nad ennast reklaamivad.

Kolmandana rõhutab Fortune, et järjest enam peavad ettevõtted teadvustama eetiliste otsuste olulisust oma igapäevases tegevuses. Ärikoolide tudengid on tavaliselt noored ja üsna naiivsed selles osas, mis puudutab raskete eetiliste valikute tegemist, mistõttu tuleks õppekavas pöörata rohkem rõhku ka käitumiseetikale ning sellega seotud psühholoogiale ja teistele tunnetusteadustele.

Fortune on seisukohal, et inimesed suudavad märksa paremini eetilisi otsuseid teha, kui neid on koolitatud vaimus, et koostöö on olulisem kui konkurents, auväärne tegutsemisviis olulisem kui tulemusindikaatorite täitmine ning seadustest kinnipidamine olulisem kui neist kõrvale hiilimine.

Tagasi üles
Back