Rail Baltic Estonia kuulutas välja raudtee-ehituse riskianalüüsi hanke

Rail Baltic. FOTO: eskiis

Eesti valdusettevõte Rail Baltic Estonia kuulutas välja riskianalüüsi hanke eesmärgiga määratleda raudtee ehituse ettevalmistamisega seotud valdkondlikud riskid ning nende maandamismeetmed.

Ettevõttes hangete läbiviimise eest vastutava projektijuhi Vaiko Eggerti sõnul saadakse hanke tulemusena endale partner, kes aitab koondada vajalikku ekspert-teadmist võimalikest riskidest ja nende ennetamisest. "Enda riskide pidev analüüs on professionaalse ettevõtte tunnus. See on vältimatu just taristu- ja transpordivaldkonnas," rääkis Eggert pressiteates.

Riskianalüüs teostatakse kahele projekti osale eraldi. Esimene osa hõlmab riskianalüüsi, mis keskendub projekti elluviimisele - praegusest planeerimisfaasist kuni raudtee eeldatava ehitamise alguseni ehk hõlmab aastataid 2017-2020. Teine osa hõlmab riskianalüüsi, mis keskendub riskidele raudtee ehitamisest kuni kasutusele võtmiseni kuni aastani 2026.

Riskianalüüsi hankele on oodatud osalema kõik ettevõtted, kellel on riskianalüüsi teostamise kogemusi mastaapsetest infrastruktuuriprojektidest.

"Lisaks riskianalüüsi hankele, teostab Rail Baltic Estonia hetkel Muuga kaubaterminali analüüsi, millega keskendutakse sellele, kuidas siduda Rail Baltic parimal viisil Muuga sadama piirkonnas olemasoleva infrastruktuuriga," lisas Eggert ja sõnas, et vastav uuring valmib käesoleva aasta septembris.

Rail Baltic Estonia OÜ (RBE) on Eesti valdusettevõte, mis on loodud selleks, et esindada Eesti riigi huvisid ühisettevõttes (RB Rail) ja täita projekti administratiivseid kui tehnilisi ülesandeid Eestis.

Tagasi üles
Back