Lugeja küsib: kas Jüri ringil liiklemine on piisavalt ohutu?

Põrguvälja liiklussõlm. FOTO: Kuvatõmmis

«Tekkis liikluskorraldus ja -ohutusküsimusi kaua ehitatud Tartu maantee ja Tallinna ringtee nn Jüri ringi kohta (mitte ainult minul). Kuidas sai läbi minna selline liikluskorraldus ohutuse mõttes, kui samas on Väo liiklussõlme suurejooneline projekt paari puuduse juures mitmeks aastaks seisma pandud?» kirjutas lugeja.

«Selgitaks. Uue liikluskorralduse järgi, et saada Tartu maanteelt maha sõites ringi kolmanda väljasõidu peale (Tallinna poolt Lagedi poole või Tartust Saku poole) peab kohe sõitma ringi teisele/sisemisele reale, kuna Tallinna ringteele mahasõit on kaherealine (mõlemas suunas). Seda peab aga tegema 70+ sõidukiirusega sõitvate veoautode (liiguvad enamasti esimeses reas) ja nende kõrval muude sõidukite vahel, kes liiguvad veoautodest üldjuhul kiiremas tempos.

Kui võtta suure liikluskoormuse poolest suund Tallinna poolt Jüri poole (eriti tipptunni ajal), siis vanasti juhtus seal üsna tihti ringile pealesõidul (Tartu maanteelt mahasõit) tagant otsasõite. Seda põhjusel, et peab jälgima vasakult  tuleva 70+ sõidukiirusega liiklusvoogu sinna vahelesööstmiseks ning ka eesoleva auto liikumist/pidurdamist.

Praegune liikluskorraldus on selles mõttes olukorda ainult hullemaks teinud. Teiseks on Lagedi-suunaline mahasõit (kaherealine), mis on tehtud nii kitsaks, et selle väikese lumega, mis vahepeal oli, mahtus sinna hea tahtmise juures poolteist sõiduautot.

Tihti on näha, et inimesed lihtsalt ei saa sellest idiootsusest aru. Harjumisest ei saa ka seal rääkida, kuna see on üsna suure liikluskoormusega sõlm, kus ei sõida ainult kohalikud,» lisas ta.

Vastab maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Meelis Laanpere:

Tallinna ringtee kilomeetri 9,7 kuni 11,6 lõigu Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi projektile (Skepast&Puhkim töö nr 2014-0027) on tehtud liiklusohutuse audit, mis on projekti liiklusohutuks hinnanud.

Jaotusringile välja sõites rampidelt võib ka kohe sisemisele sõidurajale liikuda. Arvestades jaotusringi suurt läbimõõtu on liiklejatel aega ümberreastumiseks piisavalt, kasutatakse ju palju väiksema läbimõõduga ringe ringliikluse reguleerimiseks.

Jaotusringilt väljasõidul Väo poole olev ramp on projekteeritud piisava laiusega, kuid arvestades, et praegu veel puudub täielikult teekattemärgistus, võis olla lumekoristus puudulik. Olukord kindlasti paraneb, kui teekattemärgistus saab lõplikult valmis.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back