Päästeametniku avaldus üllatas naabri üle kurtnud naist

FOTO: Mailiis Ollino

Naabri tilkuvate torude tõttu välja kutsutud päästeametnik põhjendas, et kui inimese elu otseselt ohus pole, siis ei tihka ta korterisse sisse murda, kuna omanik võib ta seepärast kohtusse kaevata.
 

Postimehe poole pöördunud kortermaja elanik muutus hiljuti murelikuks, kui tema vannitoa laest hakkas ühel hilisõhtul vett tilkuma. Kuna ülakorteri uksele koputamisest abi ei olnud, siis ühistu esinaisega suhtlemisel selgus, et seal elanud vanaproua suri hiljuti. Firma, kelle valduses korter nüüd on, olevat aga seal torusid vahetanud ning see oli tõenäoliselt ka uputuse põhjuseks.

Küll aga jäi naisele kripeldama kohale tulnud päästeametniku väide, et viimane ei julge sinna korterisse sisse minna, kui kellegi elu ohus pole, sest siis võib korteriomanik tema kohtusse ning viimase aja praktika analoogsete juhtumitega olevat näidanud, et kaotajaks jääb lihtne päästetöötaja.

Päästeameti õigusosakonna ekspert Margit-Marit Raudsepp kinnitas, et päästetöötaja võib siseneda valdusesse, kui on alust arvata, et ohus on inimese elu, tervis ja vara või hoopis keskkond. Samas tõdes ta, et päästeametil on olnud valdustesse sisenemisega seoses kaks kohtuasja - üks seotud ametiabi osutamisega ja teine päästetööga, kus sooviti kahju hüvitamist. Siiski ei pidanud kummalgi juhul Päästeamet kohtuotsuse kohaselt kahju hüvitama.

«Päästeseaduses on see kirjas nii - päästeasutus võib valdaja nõusolekuta siseneda tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi ja ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ning kõrvaldada muid takistusi, kui see on vajalik päästetööks või demineerimistööks,» lisas ta.

Sisenemine valdustesse võib Raudsepa sõnul toimuda ka näiteks ametiabi korras, kui politsei palub abi või on siseneda vaja haldusmenetluse raames ning valdajalt pole võimalik nõusolekut saada.

Sel juhul reguleerib päästjate sisenemist korrakaitseseaduse § 50:

(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui:

  • see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;
  • on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema abitust seisundist ohustatud;
  • see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses.

Lisaks märgitakse paragrahvis 51, et valdusesse tuleb võimalusel siseneda valdaja või muu õigustatud isiku juuresolekul ja ajavahemikus kella 7-23. Äriruumidesse tuleb võimaluse korral siseneda nende töö- või lahtiolekuajal.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back