Töötukassa lühendas Estonian Airi kollektiivse koondamise tähtaega

Estonian Airi viimane lend. FOTO: Erik Prozes / Postimees

Eesti Töötukassa juhatus lühendas AS Estonian Airist koondatavate töötajate töölepingute kollektiivse ülesütlemise tähtaega.

Ülesütlemise varaseimaks tähtajaks on nüüd 11.12.15. Tähtaja lühendamine annab töötajatele võimaluse saada koondamishüvitised kiiremini kätte ja asuda uut tööd otsima. Tähtaja lühendamine ei mõjuta töölepingu seaduse alusel makstava koondamishüvitise suurust.

AS Estonian Air esitas 02.12.15 töötukassale taotluse lühendada töölepingute ülesütlemise tähtaega. Selgituses tõi Estonian Air välja, et nende tegevus lennundusettevõttena on lõppenud alates 7. novembrist 2015. AS Estonian Air on esitanud kohtule võlgniku pankrotiavalduse ja ettevõte on maksejõuetu ning töötajatel töötasu saamata alates novembrist 2015.

Tavaliselt võib kollektiivse koondamise korral töölepingud lõpetada 30 päeva möödudes vastava teate esitamisest töötukassale. 30-kalendripäevase tähtaja eesmärgiks on võimaldada töötukassal leida lahendusi kollektiivse ülesütlemisega seonduvatele tööhõiveprobleemidele.

Eesti Töötukassa nõustas Estonian Airist koondatavaid töötajaid telefoni teel, teavitades neid seadusega tagatud hüvitistest, uue töö leidmise võimalustest ning töötukassa teenustest, mida on võimalik pakkuda selleks, et toetada uue töö leidmist.

Kuna ettevõttel ei ole tööd pakkuda ega töötasu maksta, on töötajate huvides töösuhe lõpetada võimalikult lühikese aja jooksul.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back