Pingeid põhjustanud tööjõureform lükkub osaliselt edasi

Puudega inimesed protesteerisid kevadel töövõimereformi vastu üle Eesti. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees

 Valitsus otsustas täna, et kaua tehtud töövõimereformi mahukaima osa ehk uutel alustel puude hindamine lükatakse  poole aasta võrra edasi.

Heakskiidu saanud töövõimetoetuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohaselt käivitub uutel alustel töövõime hindamine järgmise aasta 1. juulist, teatas sotsiaalministeerium.

Ministeeriumi teatel oli lisaaega vaja selleks, et tagada kvaliteetse töövõime hindamise teenuse sisseostmine. Kuuekuuline lisaaeg võimaldas samuti analüüsida töövõime hindamise metoodika katsetamise tulemusi ja teha metoodikas vastavaid täiendusi enne töövõime hindamise teenuse hankeid. Ka tagab edasilükkamine tagab parema valmisoleku töövõimereformi rakendumiseks (rakendusaktid, IT-arendused).

Teenused käivituvad jaanuarist

 Eelnõu jõustumisel rakendub ka teine oluline kevadel kokku lepitud põhimõte «uued teenused enne, uus hindamine pärast». 

1. juulist 2016 käivitub hindamine vaid osaliselt ehk n-ö uutele sisenejatele. Praegused töövõimetuspensionärid on oodatud töötukassasse sellest omakorda pool aastat hiljem ehk 1. jaanuarist 2017. Ka siis pole vaja tulla kõigil korraga, vaid viie aasta jooksul – vastavalt sellele, millal konkreetse isiku pensioni kehtivuse tähtaeg kukub.

 Sissetulekuauku ei tule

 Eelnõuga ennetatakse ka sissetulekuaugu tekkimist, mis tekiks inimestel üleminekul ühelt süsteemilt teisele. Nimelt, kui praegust töövõimetuspensioni makstakse inimesele kuu alguses etteulatuvalt, siis uut töövõimetoetust tagant järele ehk järgmise kuu alguses. Nii tekib üleminekuhetkel – ühelt süsteemilt teisele liikumisel – üks kuu, kus inimene ei saa enam vana pensioni, aga tema kontole ei laeku ka veel uut toetust.

Eelnõuga muutub lihtsamaks ka töövõime ja puude raskusastme samaaegne taotlemine ehk n-ö ühe ukse poliitika. «Vastavalt eelnõule saab sotsiaalkindlustusamet edaspidi kasutada puude hindamiseks sama arstlikku ekspertarvamust, mida töötukassa kasutab töövõime hindamiseks, mis säästab nii inimese kui asutuste aega ja vaeva,» selgitas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back