L, 2.12.2023

Ürituse riske maanda kindlustusega

Facebook
Comments
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Konverentsi kindlustamine aitab tagada eelkõige seda, et konverentsi korraldaja, esinejad ja osalejad saaksid muretult keskenduda oma põhitegevusele – olulise teema käsitlemisele.
Konverentsi kindlustamine aitab tagada eelkõige seda, et konverentsi korraldaja, esinejad ja osalejad saaksid muretult keskenduda oma põhitegevusele – olulise teema käsitlemisele. Foto: Corbis / Scanpix

Olgu ürituse planeerijaks ja läbiviijaks ettevõte ise või selleks palgatud professionaalne ürituste korraldaja – äpardusi võib juhtuda kõigil. Juba vanarahvaski teadis, et õnnetus ei hüüa tulles, kirjutab If Kindlustuse vastutuskindlustuse riskijuht Aune Pärn Postimehe konverentsieris.

Konverentside, seminaride, kontsertide ja muude suurema või väikesema osavõtjaskonnaga ürituste korraldamine on keeruline tegevus, millega kaasneb alati oht, et kõik ei lähe plaanide kohaselt.

Korraldaja jaoks on oluline mõtelda juba ürituse planeerimise algfaasis läbi ka kõige mustem stsenaarium, et olla valmis selle realiseerumiseks. Väiksemate viperustega, nagu näiteks konverentsi tõrkuv tehnika, kaotsi läinud saalivõti, hilinev esineja või lõunasöök, saab ürituse korraldustoimkond üldjuhul ise hakkama.

Samas võib halbade juhuste kokkulangemine tuua endaga kaasa suuremaid õnnetusi ning nendest tingitud kahjud võivad ürituse korraldajale palju halvemini lõppeda – maine kaotus, ettevõtte makseraskused või pankrot, juhatuse liikme vastutusele võtmine.
Üritustegevuse kindlustamine annab korraldajale kindluse ja aitab planeerida stabiilset äritegevust.

Kaardista ohuallikad
Ajakirjanduse vahendusel oleme teada saanud üritustest, millega on kaasnenud suuremad või väiksemad õnnetused.
Paanika tekkimine rahvarohkel üritusel on üks peamisi ohte, millega korraldaja peab arvestama.

Paanika võib tekkida ka kõige rahulikuma loomuga konverentsil, kui näiteks saali laest kukub osalejate sekka elektrist särisevate juhtmetega suitsev prožektor.
Ohtlikuks võivad kujuneda ka ürituste tarvis püstitatud ajutised konstruktsioonid, nagu näiteks esinemislava või tribüünid.

Suureks ohuallikaks on ka üritustel kasutatav pürotehnika, mis valesti kasutades võib tekitada tulekahju ja inimestele raskeid kehavigastusi kas ürituse toimumiskohas või sellest eemal.
Arvestatavad ohuallikad on erinevad liikuvad seadmed ja masinad. Näiteks rallivõistlustel võib auto kihutada pealtvaatajate sekka, kui võistluse korraldaja pole tähelepanu pööranud pealtvaatajate ohutusele ega piiranud huviliste ligipääsu ohualadele.

Lisaks tehnikale võib üritusel osalejaid varitseda oht ka loodusest. Näiteks viiakse konverentsil osalejad meelelahutusliku osa raames paadisõidule, kuid pole arvestatud ilmastikuolusid või osalejate erinevat ettevalmistust, mistõttu võidakse sattuda suurde ohtu.

Korraldades konverentsi välismaal, eriti just eksootilistes riikides, tuleks tutvuda esmalt kohalike olude ja tavadega, kaardistada võimalikud ohud ja neist kindlasti informeerida ka osalejaid.
Tähelepanu tuleks pöörata eelkõige kohalikule ilmastikule, konkreetse piirkonna iseloomulikele haigustele ja viirustele, toitumiskultuurile ning sealt tulenevalt võimalikule toidumürgituse ohule ja joogivee kasutamisele.

Pole kahtlust, et ürituse korraldajal lasub suur vastutus, millest tal endal sageli täielikku ettekujutust polegi. Ürituse korraldaja vastutab nii külastajate kui ka esinejate eest, samuti alltöövõtjate ja koostööpartnerite eest.

On loomulik, et ükskõik kui hästi ja pikalt üritust ka ei planeerita, võib ikkagi juhtuda ootamatusi ja õnnetusi. Juba toimunud õnnetust enam olematuks muuta ei saa, kuid tagajärgede leevendamiseks peaks kõik võimalik olema juba eelnevalt tehtud.

Kindlasti kuuluvad selle alla ürituse korraldaja poolt hoolikalt valitud koostööpartnerid nagu toitlustajad, valgustajad, lava monteerija ja teised partnerid, kuid siia nimistusse peaks kindlasti kuuluma ka kindlustusandja.

Õige valiku korral on kindlustusseltsil ürituse korraldajale omalt poolt pakkuda korralik vastutuskindlustusleping, mis tagab ürituse käigus toimunud õnnetusjuhtumite alusel esitatud kahjunõuete hüvitamise.

Kui selgub, et üritusel toimunud õnnetuses on seaduse silmis vastutav ürituse korraldaja, aitab esitatud kahjunõuetest tulenevaid rahalisi kohustusi leevendada vastutuskindlustuse lepingu olemasolu.

Säästa närve ja raha
Kindlustusseltsil on konverentsi või muu ürituse korraldamisega seotud isikutele ja ettevõtetele töötatud välja spetsiaal-ne ürituse korraldaja vastutuskindlustus, mis pakub kindlustuskaitset korraldajale, kes on vastutav ürituse korraldamise käigus toimunud õnnetuse ja selle tagajärgede eest.

See kindlustus hõlmab ka ürituse korraldaja vastutust pakutud toidu ja joogi osas, samuti alltöövõtja poolt teisele alltöövõtjale tekitatud kahju eest.

Ürituse korraldamist saab vastutuskindlustusega kindlustada nii ühe ürituse kaupa kui ka aastase raamlepinguga. Ühe ürituse korraldamisest tuleneva vastutuse kindlustamine on sobiv variant neile, kes ei tegele ürituste korraldamisega iga päev või on tegu ühe mastaapse üritusega, näiteks suur kontsert, rahvusvaheline konverents või mess.

Selliste ürituste puhul võivad nõuded kindlustusele tuleneda juba rahvusvahelistest lepingutest. Aastane raamleping sobib aga eelkõige ettevõttele, kelle korraldatavad üritused on ühesugused ja nende arvu on suuremal määral võimalik aasta lõikes ette ennustada.

Ürituse korraldaja kindlustusmaksed sõltuvad ürituse iseloomust, valitud kindlustustingimustest ja valitud kindlustussumma ning omavastutuse suurusest. Seadusest tulenevat kohustust üritusi kindlustada ei ole.

Kahjujuhtumi toimumise korral peab korraldaja võimalikust tulenevast nõudest teavitama kindlasti ka kindlustusandjat. Juba esitatud nõude korral võtab kindlustusselts edasise asjaajamise enda kanda ja ürituse korraldaja saab keskenduda oma põhitegevusele.

Kindlustatu raha ja närve aitavad säästa kindlustusseltsi spetsialistid, vajadusel kaasatakse protsessi ka advokaate ja eksperte. Kindlustuskaitse hõlmab muu hulgas õigusabi- ja kohtukulusid ning kindlustusandjaga kooskõlastatult kuuluvad kahjujuhtumi korral needki kulutused hüvitamisele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et korraliku vastutuskindlustuslepingu olemasolu tagab ürituse korraldajale südamerahu ning ettevõtte järjepideva ja stabiilse tegutsemise ka kõige hullemate stsenaariumide ja suurkahjude korral.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles