KPMG uuring: Aasia on jätkuvalt globaalse tööstuse veduriks

Vietnami lapsed Hiina ja Vietnami lippudega. FOTO: Reuters / Scanpix

Rahvusvahelised tööstusettevõtted otsivad võimalusi tootmis- ja arendustegevuse laiendamiseks kohalikul turul, kuid vaatamata tööjõukulude ja inflatsiooni kasvule, on Hiina endiselt olulisel kohal soodsa ja jätkusuutlikku investeerimissihtkohana, selgub KPMG värskest uuringust Global Manufacturing Outlook.

«Uuringus märgitakse, et vaatamata majanduskasvu aeglustumisele on Hiina tänu soodsale ärikeskkonnale ja kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavusele rahvusvaheliste tööstusettevõtete jaoks koduturu järel endiselt huvipakkuvaim sihtkoht. Samas vaatavad Ameerika Ühendriikide ettevõtted ka koduturu poole, sest tootmiskulude kasv mujal ning kodumaisest kildagaasist tulenev energiakulude langus annavad selleks alust,» ütles KPMG Baltics OÜ nõustamisteenuste juht Karin Rätsep.

Samuti on täheldatud muutusi Euroopas paiknevate tootmisettevõtete hulgas, kes on üha rohkem tegelenud tootlikkuse tõstmise ning kulude kärpimisega, keskendudes üha rohkem oma põhivaldkondadele ja -äridele.

Uuring näitas, et tööstuse kolimine Hiinasse ja mujale Aasiasse on jätkuv trend, kuid konkurentsivõime säilitamiseks ja tarneriskide vähendamiseks peavad rahvusvahelised tööstusettevõtted oluliseks tihedamat koostööd oma partnerite ja tarnijatega. Kui varem pöörati rõhku kulusäästliku tootmise saavutamisele ettevõtte siseselt, siis nüüd üritatakse samu printsiipe rakendada tervele tarneahelale, tõstes paindlikkust ning nõudluspõhist tegevust. Uuringu kohaselt plaanivad koguni 58 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest tarneahelat optimeerida ning tuua seda tootmisele lähemale.

Oluliseks pidasid uuringus osalenud ettevõtete juhid ka kogu tarneahela läbipaistvust, suurendades paindlikkust ning reageerimiskiirust probleemidele ja muutustele nõudluses. Hetkel tunnistas kõigest 9 protsenti ettevõtetest, et suudavad tarneahelas probleemide ilmnemisel juba mõne tunni jooksul hinnata selle mõju.

Enamus vastajatest rõhutasid ka teadus- ja arendustegevuse lokaliseerimise ning innovatsiooni panustamise olulisust. Esile tõsteti ka partnerite rolli innovatsioonis. „Tihti tulevad head ideed just tarnijatelt ja partneritelt ning mitmed probleemidki saavad lahenduse just tihedas koostöös partneritega,“ lisas Rätsep.

Rätsepa sõnul on globaalse tööstuse lähiaastate väljavaade positiivne, kuna ettevõtete investeeringud innovatsiooni on suurenenud.

«Nende ettevõtete osakaal, kes plaanivad paigutada vähemalt neli protsenti ettevõtte müügitulust järgneva kahe aasta jooksul teadus- ja arendustegevusse, on tõusnud võrreldes eelmise aastaga 15 protsenti. Kusjuures 57 protsenti tööstusettevõtest usuvad, et järgneva kahe aasta jooksul toodab innovatsioon vähemalt 10 protsenti kogu ettevõtte müügitulust,» täpsustas Rätsep.

KPMG läbiviidud uuringus osales üle 335 tippjuhi erinevatest töötusharudest: lennundus- ja kaitsetööstus, autotööstus, segakontsernid, masinaehitus, metalli- ja inseneritööstus. Vastajatest suurema osa moodustasid Ameerika Ühendriikide, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna rahvusvaheliste tööstusettevõtete esindajad, ligi kümnendik pärines Lähis-Idast ja Aafrikast. Uuring viidi läbi 2012. aasta novembris.

Tagasi üles
Back